Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Warunki skrócenia okresu obowiązywania taryf za wodę i ścieki - BEZPŁATNY WEBINAR

04 listopada 2020

W uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne mogą w trakcie obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków złożyć wniosek o skrócenie okresu jej obowiązywania. Choć możliwość taką wprowadzono do przepisów niemal 3 lata temu, skorzystanie z niej w praktyce nadal rodzi wątpliwości.

Wniosek o skrócenie okresu obowiązywania taryf wodno – ściekowych

Jak wskazano w art. 24j ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1437), wniosek o skrócenie okresu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków składa się do organu regulacyjnego wraz z projektem nowej taryfy oraz uzasadnieniem, nie później niż przed rozpoczęciem biegu terminu 120 dni od planowanego dnia wejścia w życie nowej taryfy. Z wnioskiem można wystąpić w szczególności, jeżeli wynika to z udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia. Nie są to jednak jedyne przyczyny pozwalającego na jego złożenie.

  • Kiedy można złożyć wniosek?
  • Jak go przygotować?
  • Jakie uprawnienia w postępowaniu przed organem regulacyjnym przysługują temu organowi, a jakie przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu?

Te oraz inne zagadnienia zostaną omówione w czasie bezpłatnego szkolenia online "Skrócenie okresu obowiązywania taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków", które odbędzie się 23 listopada 2020 r. o godz. 11.00.

Plan szkolenia:

  1. Przesłanki występowania o skrócenie okresu obowiązywania taryf wodno – ściekowych (podstawy prawne),
  2. Omówienie treści wniosku o skrócenie okresu obowiązywania taryf wodno – ściekowych z uwzględnieniem przepisów wykonawczych do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (ustawa zaopatrzeniowa),
  3. Obowiązujące terminy dotyczące zatwierdzania i wprowadzania taryf i ich zmiany a okres obowiązywania taryf (możliwe wątpliwości prawne na tle ustawy zaopatrzeniowej),
  4. Postępowanie przed organem regulacyjnym, prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych,
  5. Decyzja organu regulacyjnego i rola w postępowaniu w sprawie zatwierdzenia taryf (z perspektywy uprawnień organu regulacyjnego) i środki odwoławcze,
  6. Orzecznictwo dotyczące spraw taryfowych,
  7. Podsumowanie

Szkolenie poprowadzi Pan Przemysław Szuwalski - radca prawny, specjalista z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawa administracyjnego i ochrony środowiska, mający wieloletnie doświadczenie zawodowe w stosowaniu prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody oraz prawa wodnego; członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku od 2006 r., wykładowca Gdańskiej Szkoły Wyższej.

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY WEBINAR JUŻ DZIŚ KLIKAJĄC TUTAJ

Warunki skrócenia okresu obowiązywania taryf za wodę i ścieki - BEZPŁATNY WEBINAR
Aleksandra Kwaśniewska

product manager LEX Ochrona Środowiska

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.