Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Skutki skorzystania z nowej ulgi na złe długi

17 marca 2020

Od dłuższego czasu podatnicy VAT mają możliwość skorzystania z ulgi na złe długi. W celu likwidacji opóźnień płatniczych od 2020 r. ulga na złe długi została wprowadzona również w podatkach dochodowych. Ma ona zastosowanie do transakcji handlowych zawartych po 31.12.2019 r.

Nowe obowiązki dla podatników

W razie uregulowania lub zbycia wierzytelności, w stosunku do której podatnicy PIT i CIT skorzystają z ulgi na złe długi, na podatnikach ciążą określone przepisami obowiązki. Z tego punktu widzenia podatnicy dzielą się na trzy grupy:

  1. podatnicy, którzy skorzystali z ulgi na złe długi tylko na etapie obliczania zaliczki lub ryczałtu za miesiąc lub kwartał;
  2. podatnicy, którzy skorzystali z ulgi na złe długi tylko na etapie zeznania rocznego;
  3. podatnicy, którzy skorzystali z ulgi na złe długi zarówno na etapie obliczania zaliczki lub ryczałtu za miesiąc lub kwartał, jak i w ramach zeznania rocznego.

Czy podatnik w ogóle może skorzystać z ulgi na złe długi – zob. procedura pt.  Ulga na złe długi w podatkach dochodowych Dostęp po zalogowaniu 

Skutki skorzystania z ulgi na złe długi

Skutki uregulowania lub zbycia wierzytelności po skorzystaniu z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych określa nowa procedura pt. Uregulowanie lub zbycie wierzytelności po skorzystaniu z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych Dostęp po zalogowaniu 

Konsekwencje uregulowania lub zbycia wierzytelności po skorzystaniu z ulgi na złe długi będą następujące dla następujących grup podatników:

  1. podatnik obowiązany jest dokonać zwiększenia tylko w trakcie roku – gdy podatnik skorzystał z ulgi na złe długi tylko na etapie obliczania zaliczki lub ryczałtu za miesiąc lub kwartał;
  2. podatnik obowiązany jest dokonać zwiększenia tylko w ramach zeznania rocznego – gdy skorzystał on z ulgi na złe długi tylko w ramach zeznania rocznego;
  3. podatnik obowiązany jest dokonać zwiększeń zarówno w trakcie roku, jak i w ramach zeznania rocznego – gdy podatnik skorzystał z ulgi na złe długi zarówno na etapie obliczania zaliczki lub ryczałtu za miesiąc lub kwartał, jak i w ramach zeznania rocznego.

 

 

Skutki skorzystania z nowej ulgi na złe długi
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"
product manager Procedury Biznes