Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Europejskie trybunały ponownie o zmianach w polskim sądownictwie

29 marca 2022

W przeciągu kilku ostatnich dni Trybunały europejskie wypowiedziały się dwukrotnie na temat zmian w polskim sądownictwie. Najpierw Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrzył sprawę dotyczącą przedwczesnego zakończenia mandatu członka KRS. Następnie Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok dotyczący powołania sędziego do Izby Dyscyplinarnej SN. Omówienia obu orzeczeń ukazały się właśnie w programie LEX Prawo Europejskie.

Przedwczesne zakończenie mandatu członka KRS

15 marca Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydała wyrok w sprawie sędzięgo NSA, J. Grzędy, którego zdaniem zmiany w funkcjonowaniu Krajowej Rady Sądownictwa z 2017 r. oraz przedwczesne zakończenie jego mandatu jako ówczesnego członka tejże Rady stanowiły naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Podobnie jak w poprzednich polskich sprawach przed ETPC (m.in. 4907/18, Xero Flor; 26691/18 i 27367/18, Broda i Bojara; 43447/19, Reczkowicz; 49868/19 i 57511/19, Dolińska-Ficek i Ozimek oraz 1469/20, Advance Pharma) Wielka Izba Trybunału, nie miała żadnej wątpliwości co do zaistnienia naruszenia prawa do rzetelnego procesu skarżącego wskutek wprowadzenia reformy polskiego sądownictwa z 2017 r. Co więcej, zasądziła również tytułem słusznego zadośćuczynienia na rzecz sędziego Grzędy najwyższą spośród podobnych wymienionych wyżej wyroków kwotę w wysokości 30 tys. euro.

Warto podkreślić, że ETPC prowadzi obecnie postępowania w 93 analogicznych sprawach przeciwko Polsce.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz:

TSUE rozstrzygnął sprawę sędzi Frąckowiak

Tydzień później - 22 marca, sporem o praworządność w Polsce zajął się z kolei unijny Trybunał Sprawiedliwości. Rozstrzygnął on, czy unijne prawo przyznaje Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego uprawnienie, którego nie posiada ona na gruncie prawa polskiego, do ustalenia nieistnienia stosunku służbowego sędziego powołanego do Izby Dyscyplinarnej SN z powodu wadliwości aktu powołania tego sędziego.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz:

Europejskie trybunały ponownie o zmianach w polskim sądownictwie
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.