Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Spór o uprawnionych z tytułu służebności przesyłu - nowa linia orzecznicza

02 lipca 2019

Sądy nie są zgodne co do tego, czy uprawnionym z tytułu służebności przesyłu może być przedsiębiorca będący właścicielem urządzeń przesyłowych lub mający zamiar je wybudować, czy także przedsiębiorca, który prowadzi działalność przesyłową, ale nie jest właścicielem urządzeń i nie zamierza ich wybudować.  

Anna Mejka, w linii orzeczniczej "Uprawniony z tytułu służebności przesyłu", dostępnej w programie LEX, wskazuje, że w przepisie art. 305(1) k.c. mowa jest jedynie o przedsiębiorcy, a nie o przedsiębiorcy, który prowadzi działalność przesyłową i wykorzystuje do tego celu urządzenia przesyłowe stanowiące jego własność.

W efekcie nie jest do końca jasne, kto jest uprawionym z tytułu służebności przesyłu.

W części orzeczeń można spotkać się z poglądem sprowadzającym się do tezy, zgodnie z którą uprawnionym z tytułu służebności przesyłu może być zarówno przedsiębiorca, który jest właścicielem urządzeń przesyłowych lub zamierza je wybudować, jak również przedsiębiorca prowadzący działalność sieciową niebędący właścicielem urządzeń sieciowych.

W innych orzeczeniach można zaś spotkać się ze stwierdzeniem, że uprawnionym z tytułu służebności przesyłu może być wyłącznie przedsiębiorca będący właścicielem urządzeń przesyłowych lub mający zamiar je wybudować.

W linii orzeczniczej "Uprawniony z tytułu służebności przesyłu" znalazła się analiza aktualnego orzecznictwa, w oparciu o którą można zaobserwować obecną tendencję w orzekaniu.  

Spór o uprawnionych z tytułu służebności przesyłu - linia orzecznicza

 

Możesz kliknąć i wejść do innych linii orzeczniczych

Służebność przesyłu stanowi zagadnienie, które jest źródłem wielu problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawnych jej dotyczących, co również doczekało się omówień w ramach linii orzeczniczych dostępnych w programie LEX. Wystarczy tu wskazać kwestie związane z:

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

 

Wojciech Kowalski

product manager

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.