Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

W czasie epidemii koronawirusa warto nadrobić zaległości w sporządzaniu uzasadnień sądowych

20 kwietnia 2020

Sporządzanie uzasadnień orzeczeń, a zwłaszcza wyroków stanowi istotną część obowiązków sędziego, która jest bardzo pracochłonna i czasochłonna. Obecnie gdy większość rozpraw została odwołana warto nadrobić zaległości w sporządzaniu uzasadnień sądowych. Należy jednak pamiętać o zmianach, jakie w tym zakresie wprowadziła reforma KPC.

Jakie zmiany w uzasadnieniach orzeczeń wprowadziła reforma KPC

Sporządzanie uzasadnień orzeczeń, a zwłaszcza wyroków stanowi istotną część obowiązków sędziego, która jest bardzo pracochłonna i czasochłonna. Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza liczne uproszczenia na tym polu, mając na celu dostosowanie prawa do potrzeb praktyki sądowej oraz ogólne usprawnienie przebiegu postępowań cywilnych. Zmiany w zakresie uzasadniania orzeczeń są różnorodne, począwszy od przywrócenia opłaty od wniosku o sporządzenie i doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem, przez wprowadzenie możliwości uzasadnienia w części aż do rezygnacji ze sporządzania z urzędu uzasadnień postanowień wydawanych na posiedzeniach niejawnych. Nowe regulacje przewidują też odrębności w uzasadnianiu orzeczeń wydawanych w postępowaniach uproszczonym, nieprocesowym i odwoławczym. Regulacją o fundamentalnym znaczeniu oddającym istotę komentowanych zmian jest art. 327(1) § 2 k.p.c., w którym zawarty jest legalny wymóg „zwięzłości uzasadnienia”.

 

Sporządzanie uzasadnień sądowych wedle zmian KPC - zaproszenie na webinar

Zapraszam na szkolenie online, które już 22 kwietnia o godzinie 15.30. Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z nowymi obowiązkami sędziego jak też innych uczestników postępowania w zakresie sporządzania uzasadnień orzeczeń sądowych.

 

Program szkolenia

 1. Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:
 2. Wprowadzenie, cel zmiany
 3. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem (opłata i zakres).
 4. Uzasadnianie wyroków
  - Brak obowiązku ogłaszania orzeczenia i ustnych motywów, gdy nikt się nie stawił
  - Nowa treść pouczeń po ogłoszeniu lub doręczeniu wyroku
  - Elementy uzasadnienia wyroku sądu I instancji
  - Termin do sporządzenia uzasadnienia wyroku (art. 329 § 2–4 k.p.c.).
 5. Odrębności w innych postępowaniach
 6. Uzasadnianie postanowień w kwestiach incydentalnych wydawanych w toku sprawy
 7. Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń sądu II instancji
 8. Podsumowanie

 

W czasie epidemii koronawirusa warto nadrobić zaległości w sporządzaniu uzasadnień sądowychWebinar dla Klientów programu LEX

Sporządzanie uzasadnień sądowych wedle zmian KPC

Zarejestruj się
W czasie epidemii koronawirusa warto nadrobić zaległości w sporządzaniu uzasadnień sądowych – fot. 1
Katarzyna Irytowska

product manager LEX Kancelaria Prawna

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.