Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Sprawdź, co stanowi działalność badawczo-rozwojową!

03 lipca 2019

Obowiązująca od początku 2016 r. ulga na działalność B+R uprawnia podatników do dodatkowego odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania i tym samym zmniejszenia podatku do zapłaty. Ulga pozwala na osiągnięcie realnych korzyści finansowych wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową, bez względu na branżę w której funkcjonują.

Sprawdź, co stanowi działalność badawczo-rozwojową!

Adresatami ulgi na działalność badawczo-rozwojową nie są bowiem wyłączenie podmioty, które prowadzą działalność w obszarach, w stosunku do których intuicyjne przypisuje się takie cechy jak nowoczesność i innowacyjność – jak np. branża IT. Działalność B+R może być również prowadzona w takich branżach jak: farmacja i wyroby medyczne, finanse i ubezpieczenia, chemia, motoryzacja, produkcja materiałów budowlanych, produkcja maszyn, branża spożywcza, energetyka, tekstylia, konstrukcje stalowe.

Jednakże, z uwagi na fakt, iż ulga B+R funkcjonuje w polskim systemie podatkowym stosunkowo niedługo oraz z uwagi na dość ograniczone zapisy ustawowe w tym temacie, wśród przedsiębiorców nadal pojawia się wiele wątpliwości, czy wykonywane prace faktycznie stanowią działalność badawczo-rozwojową. W konsekwencji jest to jeden z obszarów podatkowych, w których wpływa najwięcej wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych. Administracja skarbowa coraz częściej wydaje decyzje przychylne podatnikom, jednakże czasem pozornie tożsame rodzaje prac otrzymują przeciwstawne rozstrzygnięcia z uwagi na drobne różnice w zaistniałym bądź przyszłym stanie faktycznym.

Działalność B+R - branża budowlana

Działalność B+R - branża chemiczna

Działalność B+R - branża energetyczna

Działalność B+R - branża IT

Działalność B+R - branża motoryzacyjna

Działalność B+R - branża spożywcza

Działalność B+R - branża tekstylna

Działalność B+R - farmacja i wyroby medyczne

Działalność B+R - finanse i ubezpieczenia

Działalność B+R - konstrukcje stalowe

Działalność B+R - produkcja maszyn

Skorzystaj zatem z powyższych zestawień dotyczących stosowania ulgi badawczo-rozwojowej. Ich autor, p. Maciej Królikowski, bazując na rozstrzygnięciach organów podatkowych zawartych w interpretacjach podatkowych prezentuje jakie prace zdaniem fiskusa wchodzą w zakres działalności badawczo-rozwojowej w poszczególnych branżach, a które według skarbówki już taką działalnością nie są. Przygotowane opracowania z pewnością będą cenną wskazówką przy podjęciu decyzji o skorzystaniu z ulgi B+R.

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Tomasz Kręski

product manager Księgowość i Podatki

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.