Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Czy instytucje finansowe powinny zaktualizować wewnętrzną ocenę ryzyka? Sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie oceny ryzyka AML i CFT

12 grudnia 2022

Nowe sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie oceny ryzyka AML i CFT wymusza na instytucjach finansowych przeprowadzenie aktualizacji ich wewnętrznej oceny ryzyka. Metodologia i zalecenia zawarte w sprawozdaniu niewystarczająco precyzują, jak w praktyce ma wyglądać aktualizacja, dlatego ważne jest dokładne przeanalizowanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Czym jest sprawozdanie?

27.10.2022 r. opublikowano sprawozdanie w sprawie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które ma wpływ na rynek wewnętrzny i dotyczy działalności transgranicznej. Składają się na nie dwa dokumenty:

  1. tekst ponadnarodowej oceny ryzyka
  2. szczegółowy oraz bardzo obszerny dokument roboczy służb Komisji.

Mają one łącznie zapewnić pełen obraz ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w skali unijnej oraz kompleksowo określić rodzaje ryzyka występujące we wszystkich obszarach istotnych z punktu widzenia AML. Przedstawiają również szereg zaleceń, które instytucje zobowiązane powinny wdrożyć w celu mitygacji tych ryzyk.

Wybrane obszary zagrożeń na rynku finansowym

W sprawozdaniu wskazuje się, że większość zidentyfikowanych zagrożeń i przypadków narażenia w zakresie oferowanych produktów i świadczonych usług w sektorze finansowym wskazanych w poprzednich ponadnarodowych ocenach ryzyka nadal pozostaje istotna i aktualna.

Poważnym zagrożeniem dla systemu finansowego pozostaje narażenie związane z beneficjentami rzeczywistymi – banki w dalszym ciągu nie są w stanie szybko potwierdzić tożsamości rzeczywistych właścicieli podmiotów gospodarczych.

Konieczność przeprowadzenia aktualizacji oceny ryzyka w instytucjach obowiązanych

Artykuł 27 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zakłada obowiązek aktualizacji wewnętrznej oceny ryzyka w związku ze zmianami jego czynników, dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów i usług, a także w związku ze zmianami w dokumencie krajowej oceny ryzyka lub sprawozdania. Sam fakt opublikowania sprawozdania wiąże się w związku z tym z koniecznością przeprowadzenia aktualizacji oceny ryzyka w instytucjach obowiązanych.

Wartościowym źródłem informacji jest opis metodyki przygotowywania oceny ryzyka zawarty w dokumencie roboczym, który może przyczynić się do udoskonalenia metod i założeń przyjmowanych w ocenach ryzyka poszczególnych instytucji zobowiązanych.

Więcej na ten temat dowiesz się z komentarza praktycznego "Sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie oceny ryzyka AML i CFT - jak instytucje finansowe powinny zaktualizować wewnętrzną ocenę ryzyka" dostępnego w LEX Banki.

Czy instytucje finansowe powinny zaktualizować wewnętrzną ocenę ryzyka? Sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie oceny ryzyka AML i CFT
Monika Kozłowska

Product Manager LEX Banki