Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Sprawozdawczość w BDO w 2022 r. - BEZPŁATNY WEBINAR

15 lutego 2022

Sprawozdawczość w ochronie środowiska obejmuje m.in. sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami. Są one składane przez moduł sprawozdawczości w rejestrze BDO za pośrednictwem indywidualnego konta. O czym warto pamiętać realizując obowiązek sprawozdawczy w 2022 r.?

Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami oraz roczne sprawozdania organizacji odzysku sprzętu elektronicznego i elektronicznego należy złożyć w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Począwszy od 1 stycznia 2020 r. mogą być one składane wyłącznie poprzez BDO. Realizacja obowiązku sprawozdawczego rodzi wątpliwości.

  • Kiedy i jak złożyć sprawozdanie w BDO?
  • O czym musisz pamiętać składając sprawozdanie w BDO?
  • Z jakich elementów muszą się składać sprawozdania?
  • Jak kształtuje się zaktualizowany moduł sprawozdawczy w BDO?

Sprawozdawczość w BDO w 2022 r. - bezpłatny webinar

Aby ułatwić wywiązanie się z obowiązków sprawozdawczych, zapraszam na bezpłatne szkolenie online pt. "Sprawozdawczość w BDO – o czym warto pamiętać w 2022 r.?", które odbędzie się w dniu 25 lutego 2022 r. o godz. 12.00.

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów, które składają roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2021 rok w BDO.

Ramowy plan szkolenia:

  1. Wprowadzenie - roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami składane w 2021 r. a roczne sprawozdania składane w 2022 r.
  2. Najważniejsze elementy sprawozdania – praktyczne wskazówki dotyczące wybranych (problemowych w określaniu) elementów
  3. Załączniki do rocznych sprawozdań
  4. Ewidencja odpadów a sprawozdania za 2021 r.
  5. Podsumowanie

Szkolenie poprowadzi Pani Adrianna Ogonowska - radca prawny, zajmuje się prawem ochrony środowiska, posiada doświadczenie w zakresie postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko oraz postępowań prowadzonych w ramach właściwego gospodarowania odpadami. Pani Ogonowska Jest adiunktem na Wydziale Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Szczecińskiego, autorką i współautorką kilku publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa administracyjnego.

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY WEBINAR JUŻ DZIŚ KLIKAJĄC TUTAJ

Sprawozdawczość w BDO w 2022 r. - BEZPŁATNY WEBINAR
Aleksandra Kwaśniewska

product manager LEX Ochrona Środowiska

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.