Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

17 września 2021

COVID-19 okazał się być powodem kolejnej zmiany w procedurze cywilnej. Tym razem chodzi o postępowanie egzekucyjne, a dokładnie wprowadzenie nowych regulacji dotyczących sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej. Zmiany wchodzą w życie 19 września 2021 r., więc warto im się bliżej przyjrzeć.

Jarosław Wiśniewski w procedurze Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej przedstawia rozbudowany schemat przedmiotowego postępowania wraz z różnymi scenariuszami jego przebiegu.

Korzyści płynące ze sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej w zamyśle prawodawcy ma mieć same pozytywy. Nowe regulacje mają przede wszystkim:

  • przyspieszyć egzekucję z nieruchomości, która ze względu na wielość podmiotów w niej uczestniczących jest szczególnie długotrwała;
  • poprawić transparentność odbywających się w toku egzekucji z nieruchomości przetargów;
  • obniżyć koszty postępowania;
  • zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa dla uczestników egzekucji z nieruchomości.

Warunek wszczęcia e-licytacji nieruchomości

Warunkiem wszczęcia e-licytacji nieruchomości jest złożenie przez wierzyciela stosownego wniosku.

Autor procedury Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej wskazuje, że wniosek może zostać złożony:

  • pisemnie,
  • za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, bądź
  • ustnie do protokołu.

Protokół powinien odpowiadać wymaganiom określonym w art. 809 k.p.c.

W razie prowadzenia egzekucji przez kilku wierzycieli, do odbycia licytacji w drodze elektronicznej wystarczy wniosek jednego wierzyciela.

Wniosek o przeprowadzenie przetargu w drodze elektronicznej może zostać złożony zarówno w pierwszym, jak i drugim terminie licytacji. Zdaniem prawodawcy, istnieją uzasadnione okoliczności, w których wierzyciel byłby zainteresowany, aby pierwszy termin licytacji przeprowadzić w sposób tradycyjny i dopiero w drugim terminie licytacji, np. w związku ze słabym zainteresowaniem licytacją, przetarg przeprowadzić w drodze elektronicznej.

Więcej informacji na temat przebiegu postępowania znajdziesz we wspomnianej procedurze Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc opisujący tę kategorię dokumentów.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal