Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Grudzień 2021: sypnęło unijnymi projektami legislacyjnymi

31 grudnia 2021

W LEX Prawo Europejskie, jedynej na polskim rynku publikacji, gdzie znaleźć można streszczenia unijnych projektów legislacyjnych, ukazało się w tym miesiącu aż 9 interesujących, zdaniem Redakcji, tego rodzaju opracowań.

Na jakie projekty warto szczególnie zwrócić uwagę?

  1. UE umożliwi stosowanie niższego lub zerowego VAT

Zgodnie z projektem zmiany dyrektywy VAT, dla którego formalnego przyjęcia potrzebna jest jedynie niewiążąca opinia Europarlementu, Polska (i inne państwa UE) będą mogły częściej i bardziej swobodnie niż dotychczas stosować zwolnienie z VAT lub obniżone stawki tego podatku. Poza tym projekt przewiduje m.in. stopniowe odchodzenie od preferencyjnego opodatkowania paliw kopalnych i innych towarów o podobnym wpływie na emisje gazów cieplarnianych oraz pestycydów i nawozów chemicznych.

  1. UE przeciwko nieuczciwym praktykom gigantów cyfrowych

Projekt aktu o rynkach cyfrowych ustanawia nowe, bardziej korzystne dla konsumentów i firm zasady funkcjonowania platform internetowych należących do gigantów cyfrowych. Ma on blokować stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych przez gigantów cyfrowych, wprowadzić wobec nich nowe zobowiązania i zakazy o bezpośrednim zastosowaniu, ograniczyć dokonywane przez nie zabójcze przejęcia oraz ustanowić minimalny poziom nakładanych na nie grzywien.

  1. Nowy system e-CODEX coraz bliżej

Projekt rozporządzenia o systemie e-CODEX stanowi dalszy krok w kierunku cyfryzacji transgranicznej komunikacji organów sądowych oraz ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości obywatelom i firmom. Nowa regulacja przekaże zarządzanie systemem e-CODEX Agencji UE ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), doprecyzuje strukturę zarządczą i kierowniczą Agencji, wprowadzi przepisy chroniące niezależność sądów oraz określi, w jaki sposób państwa członkowskie mogą przyczyniać się do dalszego rozwoju systemu e-CODEX.

Streszczenia pozostałych projektów:

Jak znaleźć w programie streszczenia projektów UE?

Warto przypomnieć, jak dotrzeć w programie do omawianych publikacji. Najlepiej przełączyć się na PULPIT EUROPEJSKI. Streszczeń projektów należy szukać w panelu zatytułowanym "NAJNOWSZA LEGISLACJA", a więc w tym samym miejscu, w którym znajdują się streszczenia opublikowanych aktów prawnych.

Treść streszczenia projektów UE

Streszczenie projektu ma zestandaryzowaną treść, która składa się zasadniczo z trzech części:

  • wprowadzenia
  • podstawowych informacji o projekcie przedstawionych w formie tabelarycznej oraz
  • krótkiego komentarza opisującego najważniejsze postanowienia projektu.

Warto podkreślić, że, jeśli chodzi o podstawowe informacje o projekcie, to obejmują one zwykle trudno dostępne, a przecież kluczowe, dane na jego temat, a więc:

  • numer projektu,
  • link do oficjalnego tekstu projektu oraz
  • link do informacji o aktualnym przebiegu prac legislacyjnych.
Grudzień 2021: sypnęło unijnymi projektami legislacyjnymi
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.