Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Bezpłatny webinar: Zmiany w sposobie naliczania subwencji oświatowej w roku 2022

25 stycznia 2022

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi jedno ze źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego, o którego przeznaczeniu decyduje organ stanowiący j.s.t. i niewątpliwie stanowi pokaźną kwotę w budżecie j.s.t. i z tego względu jest przedmiotem wnikliwej uwagi ze strony władz samorządowych i dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

1.01.2022 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia MEiN z 21.12.2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022, które wprowadza liczne zmiany w zakresie naliczania subwencji oświatowej.  

Już 27.01.2022 r. o godz. 13:00 odbędzie się BEZPŁATNE szkolenie online, które poprowadzi Pani Agata Piszko - ekspert w Centrum Pomocy Profesjonalisty - Prawo Oświatowe.

W trakcie szkolenia omówimy:

  • najnowsze regulacje prawne obowiązujące przy obliczaniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z nawiązaniem do zasad obliczania subwencji,
  • aktualny mechanizm obliczania subwencji przy pomocy stosowanego algorytmu,
  • udzielimy wskazówek w zakresie odczytywania metryczki subwencji oświatowej otrzymywanej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dzięki szkoleniu dowiesz się:

  • czym jest subwencja oświatowa i co odróżnia ją od dotacji,
  • jakie dane stanowią podstawę obliczania część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego,
  • co kryje się pod pojęciem uczniów przeliczeniowych i jaka jest rola wskaźnika korygującego w obliczaniu subwencji dla danej jednostki samorządu terytorialnego, w jakim zakresie struktura zatrudnienia nauczycieli w szkołach prowadzonych przez samorząd wpływa na wysokość subwencji,
  • w jaki sposób część oświatowa subwencji ogólnej jest powiązana z dotacjami dla szkół prowadzonych przez podmioty prywatne,
  • o zmianach w zakresie tzw. wag wiejskich, wadze P3, w finansowaniu szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
  • w jaki sposób kierunki kształcenia zawodowego wpływają na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej.

W trakcie szkolenia dowiesz się również o addytywności wag subwencyjnych, możliwości ustalenia wysokości subwencji na poszczególne jednostki systemu oświaty oraz odpowiedzialności za naruszenia przepisów dotyczących podstaw naliczania subwencji (dane SIO).

Bezpłatna rejestracja na szkolenie dostępna jest >>TUTAJ

Bezpłatny webinar: Zmiany w sposobie naliczania subwencji oświatowej w roku 2022
Lidia Marciniak

product manager Oświata

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.