Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

System losowego przydziału spraw w praktyce

17 maja 2019

System losowego przydziału spraw (SLPS) jest aplikacją sieciową, dostępną z komputerów zalogowanych do wewnętrznych sieci informatycznych w sądach. Centralny komputer wykorzystujący generator liczb losowych po rejestracji spraw dokonuje ich losowego przydziału.

System losowego przydziału spraw w praktyce

Rozdział spraw pomiędzy poszczególne sądy oraz sędziów należy rozpatrywać w kategoriach realizacji prawa stron do rzetelnego procesu. Tak zwany losowy system przydziału spraw określa zasady dotyczące m.in. sposobu dokonywania losowania spraw, ustalania składów wieloosobowych, podziału spraw na kategorie, w których dokonuje się losowego przydziału spraw, zmniejszenia przydziału spraw ze względu na pełnione funkcje i usprawiedliwione nieobecności oraz inne zasady dotyczące zastępstw czy dyżurów. Kompetencje do określenia tych zasad zyskał w szerokim zakresie Minister Sprawiedliwości, choć podział spraw w sądach to rdzenny obszar objęty niezawisłością sędziowską. Wprowadzona zaś regulacja przydziału spraw jest przy tym bardzo rozbudowana, miejscami kazuistyczna. Mankamentem przyjętych rozwiązań jest brak danych dotyczących algorytmu losowania, co może stanowić zagrożenie dla prawa do ustawowego sędziego i niezawisłości sędziowskiej.

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Polecamy Państwu pakiet trzech komentarzy praktycznych, w których w sposób kompleksowy Autorka - sędzia Aneta Łazarska komentuje instytucję losowego przydziału spraw.

1. System losowego przydziału spraw w praktyce

Niniejszy artykuł ma służyć omówieniu przywołanych ogólnych zasad oraz wyjaśnieniu, jak w praktyce realizowany jest przydział spraw zgodnie z tymi zasadami, jakie są wyjątki i jak pogodzić te zasady z postulatem równomiernego obciążenia sędziów oraz prawem stron do rzetelnego procesu.

2. Losowanie spraw i zasady wyłaniania składów wieloosobowych

Celem artykułu jest omówienie poszczególnych etapów losowania począwszy od procesu rejestracji spraw oraz ich przydziału przez narzędzie informatyczne, w tym omówienie odrębności dotyczących zawieszonych, zakończonych, połączonych, odwoławczych spraw, jak też zasad przydziału spraw dodatkowych oraz spraw podczas zastępstw i dyżurów.

3. Wskaźniki przydziału spraw

W artykule omówiono zasady dotyczące ustanowienia wskaźników obciążenia sędziów oraz dopuszczalności zmniejszenia lub zwiększenia przydziału spraw. Odrębnym mechanizmem jest także wstrzymanie wpływu nowych spraw, czy wyłączenie sędziego spod losowania. Przedmiotem analizy jest również przydział spraw w razie zmiany wydziału przez sędziego lub jego miejsca służbowego czy zasady podziału referatu w przypadku dłuższej nieobecności sędziego.

Katarzyna Irytowska

Product Manager Prawnicy

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.