Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Sytuacja polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz sędziów powołanych przez nową KRS

29 stycznia 2020

Czy istnieje możliwości wyłączenia sędziów lub unieważnienia lub wznowienia postępowania w sprawach, w których orzekali sędziowie powołani na wniosek tzw. nowej Krajowej Rady Sądownictwa? To obecnie chyba jedno z najczęściej zadawanych pytań w środowisku prawniczym.

Jakie są przesłanki wyłączenia sędziego oraz wznowienia postępowania?

Procedura cywilna, karna, jak i ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: „p.p.s.a.”), regulują instytucję wyłączenia sędziego oraz przesłanki wznowienia postępowania. Mimo odrębności procedur, przesłanki wyłączenia sędziego, a także wznowienia postępowania, w każdej z nich są podobne. Każda wskazana procedura (cywilna, karna, sądowo-administracyjna) stawia wymóg orzekania przez osobę uprawnioną i bezstronną, co ma z kolei prowadzić do realizacji prawa do sądu, gwarantowanego Konstytucją RP, tj. przepisem art. 45 ust. 1: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, a także zasady demokratycznego państwa prawa oraz trójpodziału władzy.

Nie ma możliwości wznowienia postępowania, jeśli zachodziła przesłanka do wyłączenia sędziego na wniosek, a nie z mocy ustawy. Jednakże, przesłanki wznowieniowe posługują się pojęciem osoby nieuprawnionej”. W świetle doktryny, „osoba nieuprawniona”, to osoba, która w ogóle nie posiada uprawnienia do zasiadania w składzie sądu, nie jest sędzią ani ławnikiem, a pomimo to uczestniczyła w składzie sądu, a także osoba, która wprawdzie posiada wskazane kwalifikacje (jest sędzią albo ławnikiem), ale nie była uprawniona do zasiadania w określonym sądzie.

Jaki jest status sędziego wybranego przez nową KRS?

Jak pisze mecenas Kinga Masilunas z kancelarii BG TAX & LEGAL Sp. z o.o.: wydaje się słuszne postawienie tezy, że za „osobę nieuprawnioną”, należy postrzegać sędziego wybranego przez nową KRS. Kwalifikacja ta, winna dać podstawę do żądania wznowienia postępowania sądowego, o ile nie doszło do wyłączenia danego sędziego w ramach zwykłego postępowania sądowego lub unieważnienia postępowania z tego powodu, z zastrzeżeniem treści uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r.

Szczegółowa analiza uzasadnienia została przedstawiona w dostępnym w LEX komentarzu praktycznym:

Nie masz jeszcze LEX-a? 

Wybierz produkt najlepszy dla siebie
Poznaj możliwości programów LEX oraz pomocne narzędzia i rozwiązania!

Bezpłatna prezentacja ZAMÓW

 

Sytuacja polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz sędziów powołanych przez nową KRS
Katarzyna Irytowska

Product manager LEX Kancelaria Prawna

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.