Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Epidemia koronawirusa a sytuacja samorządów

05 maja 2020

Ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 stało się nową rzeczywistością zarówno obywateli jak i jednostek samorządu terytorialnego. Codzienna praca stała się niecodzienna - nowe warunki, w których przyszło funkcjonować samorządom, przysparzają mnóstwa wątpliwości i trudności. Jak sobie z nimi radzić?

Wsparcie dla samorządowców

Walka z epidemią koronawirusa bezpośrednio dotyka także jednostki samorządu terytorialnego oraz pracowników samorządowych. Jak sobie radzić w tej nowej rzeczywistości z organizacją pracy i realizacją zadań - i tych nowych, i tych codziennych? Pomagają w tym materiały dostępne w serwisach LEX dedykowanych jednostkom samorządu terytorialnego.

Jako przykłady tego, z czym aktualnie pracownicy samorządowi muszą sobie radzić można podać:

 1. organizacja pracy urzędu (jako całości) oraz własnej indywidualnej pracy pracownika, często zdalnej:
  Wpływ specustawy koronawirusowej na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego
  Działalność organów jednostek samorządu terytorialnego w świetle specustawy koronawirusowej i jej nowelizacji - szkolenie online
 2. zdalny tryb obradowania organów kolegialnych - zwoływanie i przeprowadzanie sesji rad i sejmików oraz ich komisji, czy też organów jednostek pomocniczych (sołectw i osiedli):
  Zdalny tryb obradowania organów kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w warunkach ograniczonych możliwości kontaktu organu ze stronami i uczestnikami postępowania oraz niestabilnego prawa (często zmieniającego się i o niejasnych konsekwencjach - np. zawieszenie terminów prawa i postępowania):
  Prowadzenie postępowania administracyjnego w okresie koronawirusa (COVID-19) z uwzględnieniem przepisów specustawy koronawirusowej
  Terminy prawa administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego według specustawy koronawirusowej

 4. wsparcie dla przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa znaczącemu pogorszeniu:
  Zadania starostów realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach, tzw. tarczy antykryzysowej - szkolenie on-line wraz z odpowiedziami na pytania zadane na szkoleniu

 5. wsparcie dla mieszkańców wymagających szczególnej pomocy w obecnej sytuacji:
  Przeciwdziałanie epidemii - wzory dla jst

 6. szczególne zasady i wymagania w zakresie gospodarowania odpadami w okresie epidemii:
  Gospodarowanie odpadami a koronawirus - nowe publikacje w LEX
  Wzór wniosku o zmianę częstotliwości odbierania odpadów komunalnych

 7. dodatkowe środki nadzoru ze strony administracji rządowej - nakładanie obowiązku wykonania zadań przez Prezesa Rady Ministrów oraz polecenia wojewodów:
  Poradnik dla samorządów - wojewoda a jst w warunkach COVID-19

Z LEX możesz więcej

Czy to wszystko? Nie - to tylko przykłady. LEX oferuje wiele więcej materiałów poświęconych sytuacji jst w czasie epidemii koronawirusa, jednak nie sposób je wszystkie tu umieścić.

Jak więc je znaleźć? Najprostsze sposoby to:

 • dedykowany Pulpit Samorządowy, w którym znajduje się część przeznaczona wyłącznie dokumentom na temat epidemii koronawirusa; zwłaszcza istotny jest aktualizowany dokument Wpływ epidemii koronawirusa na samorządy zawierający zestawienie najważniejszych zagadnień z odesłaniem do dokumentów im poświęconych,
 • wyszukiwarka LEX Search, dzięki której łatwo można dotrzeć do niezbędnych treści wpisując także popularne określenia jak np. specustawa koronawirusowa, tarcza antykryzysowa czy nawet tylko koronawirus.

 

Epidemia koronawirusa a sytuacja samorządów
Bartosz Starczewski
product manager administracja publiczna