Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Polski Ład: Nowe uprawnienia administracji skarbowej a tajemnica bankowa

10 marca 2022

Przestrzeganie tajemnicy bankowej nie jest tylko obowiązkiem, jest również podstawą budowania zaufania między klientem a bankiem. Czy Polski Ład może to zmienić? 1 lipca 2022 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Co dokładnie mieści się w zakresie zmian?

Orzeczenie SA w Krakowie (II AKz 463/17) wskazuje jasno - "Przepisy, które zezwalają na uchylenie tajemnicy bankowej zawsze winny być interpretowane rygorystycznie, a wszelkie wątpliwości co do istnienia przesłanek do uchylenia przedmiotowej tajemnicy muszą być rozstrzygane na rzecz ochrony tych danych.". Tymczasem Polski Ład przewiduje pozornie niewielką zmianę w zakresie uprawnień administracji skarbowej. Mowa tutaj o art. 48 ust. 1 ustawy o KAS, którego zmiana istotnie wpłynie na realizację obowiązku przestrzegania tajemnicy bankowej.

Status podejrzanego traci znaczenie

Esencją zmiany w ustawie o KAS jest zastąpienie podejrzanego osobą fizyczną. W konsekwencji nie mamy już gwarancji, że uchylenie tajemnicy bankowej wystąpi wyłącznie w wyjątkowej sytuacji. Dotychczas potrzebne były przesłanki uzasadniające postawienie osoby w stan oskarżenia, a dane objętę tajemnicą bankową były niezbędne do wyjaśnienia sprawy.

art. 48 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Pierwotne brzmienie

Po zmianach (od 1 lipca 2022 r.)

Na sporządzone na piśmie żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub naczelnika urzędu celno-skarbowego wydane w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami wyjaśniającymi odpowiednio w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, bank jest obowiązany do sporządzania i przekazywania informacji dotyczących podejrzanego lub osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej w przypadku, gdy postępowanie przygotowawcze lub czynności wyjaśniające są prowadzone w związku z czynami popełnionymi w zakresie działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, w zakresie [...]

Na sporządzone na piśmie żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, naczelnika urzędu celno-skarbowego lub naczelnika urzędu skarbowego wydane w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami wyjaśniającymi odpowiednio w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, bank jest obowiązany do sporządzania i przekazywania informacji dotyczących osoby fizycznej lub osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub danych pełnomocników wskazanego w żądaniu rachunku bankowego w przypadku, gdy postępowanie przygotowawcze lub czynności wyjaśniające są prowadzone w związku z czynami popełnionymi w zakresie działalności osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, w zakresie [...]

Jak nie podejrzany, to kto?

Michał Nowakowski pisze, że zasadniczo zmiana zezwala na organom skarbowym na dowolne zasięganie informacji na temat osób fizycznych. Wystarczy, że wszęte zostało postępowanie przygotowawcze lub podjęto czynności wyjaśniające.

Szczegóły zmiany z 1 lipca 2022 r. znajdziesz w nowym komentarzu praktycznym pt. "Tajemnica bankowa w świetle nowych uprawnień administracji skarbowejwprowadzonych w ramach Polskiego Ładu". Autor wyjaśnia pojęcie tajemnicy bankowej oraz zakreśla granicę jej udostępniania podmiotom trzecim, w szczególności organom administracji skarbowej, a także wskazuje na możliwe konsekwencje zmian dla relacji bank-klient.

Ten komentarz, jak i wiele innych publikacji z zakresu Polskiego Ładu i nie tylko, znajdziesz w LEX Banki.

Podział majątku wspólnego małżonków

Julia Magulska 

Redakcja Publikacji Elektronicznych 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.