Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Taksonomia, czyli nowe wyzwanie dla sektora finansowego

21 stycznia 2022

Zmiany klimatu, zły wpływ na środowisko, łamanie praw człowieka - to tylko parę problemów, które zatrzymać ma nowa idea powstała na gruncie prawa Unii Europejskiej. Mowa jest o taksonomii, określanej jako wyzwanie dla państw członkowskich UE. Czy rzeczywiście wprowadzenie nowych obowiązków będzie skomplikowane?

Obecnie nie przedstawiono szczegółowych wytycznych, które ułatwiłyby zastosowanie się do nowych regulacji z rozporządzenia 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation) oraz rozporządzenia 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie 2019/2088 (rozporządzenie ws. taksonomii), a przepisy te już obowiązują. Jak przygotować się do wypełnienia nowych obowiązków?

Dwulicowe inwestycje

Koniec z dwulicowymi inwestycjami - to główny cel taksonomii. Wpisuje się w Europejski Zielony Ład przewidując zielone kryteria, które nie tylko pozytywnie wpłyną na pozycję klienta. Wprowadzenie jednolitych zasad co do oceny produktów finansowych oferowanych na rynkach finansowych ma także pozytywnie wpłynąć na środowisko. Jak ma to wyglądać to w praktyce?

Obowiązki ujawnieniowe i nie tylko

Z uwagi na to, że taksonomia jest tak naprawdę ramami, które mają ułatwić zrównoważone inwestycje, konieczne było wprowadzenie szeregu obowiązków ujawnieniowych i sprawozdawczych. W parze mają zapewnić porównywalność, co znacznie ułatwi wybór odpowiedniego produktu finansowego przez klienta, a finalnie ma to doprowadzić do skutecznej eliminacji produktów szkodliwych dla środowiska.

W praktyce obowiązki kierowane do uczestników rynku finansowego wyglądają następująco:

  1. Informuj na temat swoich strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju;
  2. Publikuj i utrzymuj na swoich stronach internetowych informacje dot. niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju;
  3. Ujawniaj informacje przed zawarciem umowy;
  4. Aktualizuj informacje;
  5. Stosuj komunikaty marketingowe, które nie są sprzeczne z powyższymi informacjami.

A co dalej? Agnieszka Serzysko w nowym komentarzu praktycznym pt. "Taksonomia w sektorze finansowym - jak przygotować się do nowych obowiązków" szczegółowo omawia pozostałe obowiązki. Znajdziesz go w LEX Banki.

Polecam,

Taksonomia, czyli nowe wyzwanie dla sektora finansowego
Julia Magulska

Redakcja Publikacji Elektronicznych

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.