Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Tarcza antykryzysowa 6.0 – pomoc dla wybranych branż dotkniętych drugą falą pandemii

18 grudnia 2020

Tarcza 6.0 została opublikowana 15 grudnia wieczorem. Jej rozwiązania mają wspomóc przedsiębiorców z około 40 branż. Wśród nich są m.in. handel, turystyka, siłownie, czy transport. Poznaj nową procedurę podatkową przedstawiającą regulacje tarczy 6.0.

Pierwotnie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności uprawniających do skorzystania z rozwiązań tarczy 6.0 było 25, ostatecznie jest ponad 40. Po poprawkach Senatu rozszerzono krąg firm, które mogą skorzystać z pomocy rządowej o kolejne, dodatkowe kody PKD. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą o określonym kodzie PKD mogą liczyć na pomoc w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, zwolnienia ze składek ZUS, świadczenia postojowego i mikropożyczki.

Formy pomocy

Przedsiębiorcy mogą liczyć na następującą pomoc:

 • świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł miesięcznie,
 • zwolnienie ze składek ZUS,
 • dotacja do wysokości 5000 zł,
 • dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na utrzymanie miejsc pracy w wysokości 2000 zł.

Świadczenie postojowe

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł dla prowadzących działalność na 30.09.2020 r. pod warunkiem posiadania odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego.

Warunkiem otrzymania tego świadczenia jest uzyskanie w październiku lub listopadzie 2020 r. przychodu niższego o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w październiku albo listopadzie w 2019 r.

Zwolnienie ze składek ZUS

Tarcza 6.0 przewiduje zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Przysługuje ono za okres od 1.11.2020 r. do 30.11.2020 r.

Warunki zastosowania zwolnienia ze składek ZUS są następujące:

 • prowadzenie działalności gospodarczej na 30.09.2020 r.,
 • posiadanie odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego na dzień 30.09.2020 r.,
 • zgłoszenie do 30.06.2020 r. podmiotu jako płatnika składek,
 • wykazanie, że przychód w listopadzie 2020 r. jest o co najmniej 40% niższy niż w listopadzie 2019 r.,
 • przesłanie do 31.12.2020 r. deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych za listopad 2020 r.,
 • złożenie do ZUS wniosku do 31.01.2021 r.

Dotacje

Mikroprzedsiębiorcy (podmioty zatrudniające mniej niż 10 osób) oraz mali przedsiębiorcy (podmioty zatrudniające mniej niż 50 osób, które nie ją mikroprzedsiębiorcami) mogą starać się o dotacje do wysokości 5000 zł. Tę formę pomocy na pokrycie bieżących kosztów działalności ma przyznawać starosta ze środków Funduszu Pracy. O pomoc mogą starać się przedsiębiorcy, którzy:

 • prowadzili działalność na 30.09.2020 r.,
 • odnotowali w październiku lub listopadzie 2020 r. spadek obrotów o co najmniej 40% w stosunku do przychodu z października lub listopada 2019 r.
LEX Księgowość

Program dzięki któremu zyskasz praktyczną i aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków. Omówione tematy na czasie: Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2021 r., JPK_VAT, SLIM VAT.

 

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Przedsiębiorcy, którzy co zasady nie zalegają z daninami do końca trzeciego kwartału 2019 r., mogą ubiegać się o dofinasowanie do wynagrodzenia w kwocie 2000 zł na pracownika. Pomoc przysługuje na okres 3 miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca złożenia wniosku.

Aby otrzymać dofinansowanie należy:

 • prowadzić działalność na 30.09.2020 r. i w tym dniu posiadać odpowiedni kod PKD jako dominujący na ten dzień,
 • mieć przychód uzyskany w jednym z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu 2019 r.,
 • nie posiadać przesłanek do upadłości,
 • nie prowadzić postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego,
 • złożyć wniosek do 28.02.2021 r.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującego na dzień złożenia wniosku (czyli wyższe niż 15.506,79 zł), zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Jakie branże są objęte wsparciem?

Ustawa przewiduje wsparcie dla branż szczególnie dotkniętych obostrzeniami w związku z pandemią COVID-19, m.in. gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej i edukacyjnej.

Katalog branż objętych pomocą rozszerzono m.in. o firmy cateringowe, transportowe, sklepy obuwnicze, pralnie, wynajem i dzierżawę niektórych maszyn, agentów turystycznych czy firmy zajmujące się organizacją przedsięwzięć artystycznych i niektórych form działalności rozrywkowej i rekreacyjnej, a także prowadzących ośrodki lecznictwa uzdrowiskowego. Wsparcie ma przysługiwać także przedsiębiorcom powstałym w wyniku przekształcenia.

 

Tarcza antykryzysowa 6.0 – pomoc dla wybranych branż dotkniętych drugą falą pandemii

Jak skorzystać z pomocy?

Aby skorzystać z rozwiązań tarczy 6.0, konieczne jest prowadzenie działalności w jednej ze wskazanych kodami PKD branż. Jak wspomniano, najpierw w trakcie prac w Sejmie, potem w Senacie, zwiększono liczbę kodów PKD z 25 do ponad 40.

To nowe wsparcie dla wybranych branż przedstawia procedura Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 6.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa.

Rozwiązania poprzednich tarcz dokładnie prezentują poniższe procedury:

Na temat wszystkich procedur zobacz krótki film film opisujący tę kategorię dokumentów.

Tarcza antykryzysowa 6.0 – pomoc dla wybranych branż dotkniętych drugą falą pandemii
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.