Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jakie narzędzia podatkowe mogą złagodzić skutki gospodarcze pandemii koronawirusa?

23 marca 2020

Przedsiębiorcy zastanawiają się jak przetrwać kryzys związany z koronawirusem. Zaprezentowana przez rząd 19 marca Tarcza Antykryzysowa ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii. Czy rządowy pakiet pomocowy zagwarantuje stabilność finansową podatników?

Kryzys wywołany pandemią koronawirusa

Pandemia koronowirusa zaburzyła płynność finansową przedsiębiorców, którzy doświadczają bardzo negatywnych skutków zaistniałej sytuacji absencji części pracowników, spadku obrotów, utraty źródeł zarobkowania, opóźnień lub przerw w dostawach towarów, braku możliwości świadczenia usług ze względu na konieczność izolacji całego społeczeństwa, a tym samym pracowników i współpracowników.

Wiele z firm nie jest w zaistniałej sytuacji normalnie działać. Część z przedsiębiorców może przejść w tryb pracy zdalnej, część jednak nie jest w stanie i musi czasowo zamknąć lub mocno ograniczyć swoją działalność. Tacą oni nie tylko przychody, lecz przede wszystkim płynność finansową, która jest kluczowa dla utrzymania gospodarki. W tej sytuacji przedsiębiorcy potrzebują skorzystać z już istniejących rozwiązań prawa podatkowego oraz liczą na szybkie wprowadzenie pakietu rozwiązań Tarczy Antykryzysowej zaprezentowanej przez rząd 19.03.2020 r.

Rozwiązania Tarczy Antykryzysowej

Ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) przewiduje szereg rozwiązań, które mają służyć zapewnieniu płynności finansowej i bezpieczeństwa pracowników. Są wśród nich m.in.: pomoc państwa w sfinansowaniu części wynagrodzenia pracowników, w tym dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, propozycje dla rodziców, wsparcie dla mikro, małych, średnich i dużych firm.

Sektor przedsiębiorstw ma otrzymać dopłaty Banku Gospodarstwa Krajowego do odsetek kredytów. Pomoc otrzymają również firmy transportowe. Firma z problemami finansowymi będzie mogła refinansować umowy leasingowe z wakacjami kredytowymi, czyli czasowo odsunąć płatność rat leasingowych. Przedsiębiorstwa będą także mogły rozliczyć całą tegoroczną stratę w przyszłym roku – to rozwiązanie jest adresowane szczególnie do branż mocno dotkniętych kryzysem, np. transportu czy turystyki.

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców dotkniętych koronawirusem

Organy podatkowe mogą udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, m.in. w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym, jako pomoc indywidualna albo w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach.

W ramach narzędzi podstawową funkcję pełnią serwisy informacyjne, dzięki którym podatnicy szybko mogą ustalić jakimi narzędziami wsparcia w trudnej sytuacji dysponują.
Aktualne informacje w zakresie dostępnych form pomocy przedstawia procedura pt. Narzędzia podatkowe wspierające zwalczanie pandemii koronawirusaDostęp po zalogowaniu . Ma ona na celu wskazanie możliwych narzędzi podatkowych mogących złagodzić skutki gospodarcze pandemii koronawirusa, których będą mogli skorzystać podatnicy, a w szczególności przedsiębiorcy.
Wśród ulg w podatkach dla firm dotkniętych koronawirusem są m.in.:

  • umorzenie zaległości podatkowych,
  • odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych, czy
  • rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

Zapowiadane jest odroczenie danin publicznych – PIT, CIT, VAT oraz składek na ZUS. Każdy przedsiębiorca będzie mógł przesunąć w czasie opłatę składek czy podatków bez dodatkowych opłat prolongacyjnych czy odsetek.
Do końca maja ma zostać wydłużony termin na złożenie deklaracji podatkowej PIT.

 

Inne narzędzia podatkowe wspierające firmy dotknięte koronawirusem

Dodatkowo podatnicy mogą korzystać z usług profesjonalnych pełnomocników (np. doradców podatkowych), analizować swoją indywidualną sytuację pod kątem ryzyk naruszenia prawa podatkowego. Pomoc ta może być szczególnie cenna, jeśli chodzi o realizację toczących się procedur podatkowych – zarówno przez podatników, jak i ich pełnomocników czy księgowość.
W utrudnionych warunkach działania podatników (brak możliwości przemieszczania się, gromadzenia, spotkań, ograniczeń w dostępie do organów) zaleca się kontakty on-line, telefoniczne z organami podatkowymi celem uelastycznienia prowadzonych czynności, a w szczególności wydłużenia terminów na realizację wezwań skierowanych do podatników. Warto skonsultować się ze specjalistą (np. doradcą podatkowym), celem ustalenia najbardziej optymalnych działań przeciwdziałających potencjalnemu naruszeniu przepisów w sytuacji ograniczeń wynikających z przeciwdziałania pandemii.

Podpowiedzi odnoszące się do innych form aktywności organów podatkowych, m.in. trwających czynności sprawdzających, kontroli czy postępowań podatkowych znajdziemy w procedurze pt. Narzędzia podatkowe wspierające zwalczanie pandemii koronawirusaDostęp po zalogowaniu .
Z treści procedury dowiesz się również, jak zachować się w przypadku otrzymania zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej czy otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania podatkowego. W nowej sytuacji wymagają one od podatników elastycznych działań – by zminimalizować szkody i uzgodnić kwestie rozliczeń podatkowych z administracją.

Jakie narzędzia podatkowe mogą złagodzić skutki gospodarcze pandemii koronawirusa?WEBINAR DLA KLIENTÓW LEX-a

Podatki w dobie epidemii COVID-19. Nowe rozwiązania oraz możliwość wykorzystania już istniejących regulacji 

Sprawdź program

 

 

Jakie narzędzia podatkowe mogą złagodzić skutki gospodarcze pandemii koronawirusa?
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"
product manager Procedury Biznes

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.