Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Kto i jaką otrzyma pomoc z tarczy antykryzysowej 7.0?

18 lutego 2021

Od 1 lutego przedsiębiorcy dotknięci pandemicznymi ograniczeniami mogą korzystać z kolejnych świadczeń. Tarcza antykryzysowa 7.0 wprowadziła kilka zmian. Wnioski o pomoc można składać tylko do 31.03.2021 r.; wyjątkiem jest świadczenie postojowe, w przypadku którego termin składania wniosków wydłużono do 3 miesięcy po ustaniu stanu pandemii.

Kolejne formy wsparcia w tarczy 7.0 (czyli rozporządzenia Rady Ministrów z 19.01.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, Dz.U. poz. 152) to świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń, dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności czy zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień lub styczeń. Dodatkowo o pomoc mogą wystąpić przedsiębiorstwa powstałe w 2020 r.

Na czym polega pomoc i jakie warunki trzeba spełnić, by ją otrzymać – poznaj procedurę Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 7.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa. Ma ona na celu wskazanie skutków podatkowych narzędzi tarczy antykryzysowej 7.0 uzupełniających narzędzia tarczy 6.0, które mogą złagodzić skutki gospodarcze pandemii koronawirusa, z jakich będą mogli skorzystać przedsiębiorcy.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby wnioskować o pomoc w ramach tarczy 7.0, należy spełnić następujące warunki:

 • przeważający rodzaj działalności przedsiębiorcy powinno stanowić PKD ujęte w tarczy 7.0,
 • działalność w określonym PKD była prowadzona na 30.11.2020 r.
 • wykazano spadek przychodu o co najmniej 40%. Warto zaznaczyć, że pod uwagę brane są jednak różne okresy w zależności od rodzaju pomocy, z której przedsiębiorca chce skorzystać:
  • świadczenie 2000 zł na rzecz ochrony miejsc pracy: w ciągu ostatnich 3 miesięcy w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej,
  • dotacja 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów: w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub analogicznym okresie rok wcześniej,
  • ponowne świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek ZUS: w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub analogicznym okresie rok wcześniej.

Decyduje PKD

W wykazie branż upoważnionych do skorzystania z tarczy 7.0 pojawiło się 6 nowych PKD:

 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowanie,
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych,
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki,
 • 52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.

Świadczenia przysługujące z tarczy 7.0

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o przyznanie następujących form wsparcia udzielanego przez ZUS:

 • ponowne świadczenie postojowe dla osób prowadzących własną działalność na podstawie art. 15zq–15zs i art. 15zu–15zza specustawy (wprowadzonych w tarczy 2.0) na 30.11.2020 r. oznaczoną kodami PKD, jako rodzaj przeważającej działalności:
  • jednokrotnie: 71.Z (Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.72.Z (Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.81.Z (Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach), 47.82.Z (Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach), 47.89.Z (Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach);
  • dwukrotnie dla tych wymienionych w tarczy 6.0 i uzupełnionych o kody: 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 55.20.Z (Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania), 55.30.Z (Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe), 79.11.A (Działalność agentów turystycznych), 79.12.Z (Działalność organizatorów turystyki)

– których spadki przychodów były min. 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;

 • możliwość przyznania przez starostę jednorazowo mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy dotacji, na zasadach określonych w art. 15zze4 specustawy, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, oznaczoną na 30.11.2020 r. kodami PKD, jako rodzaj przeważającej działalności wymienionych w tarczy 6.0 i uzupełnionych o kody: 52.23.Z (Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy), 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 55.20.Z (Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania), 55.30.Z (Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe), 79.11.A (Działalność agentów turystycznych), 79.12.Z (Działalność organizatorów turystyki);
 • zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ZUS, płatnika składek prowadzącego, na 30.11.2020 r., działalność oznaczoną:
  • za styczeń 2021 r.: 71.Z (Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.72.Z (Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.81.Z (Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach), 47.82.Z (Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach), 47.89.Z (Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach);
  • za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.: dla tych wymienionych w tarczy 6.0 i uzupełnionych o kody: 49.32.Z (Działalność taksówek osobowych), 52.23.Z (Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy), 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 55.20.Z (Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania), 55.30.Z (Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe), 79.11.A (Działalność agentów turystycznych), 79.12.Z (Działalność organizatorów turystyki)

– których spadki przychodów były min. 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed 1.11.2020 r.

Rozwiązania specustawy oraz wszystkich tarcz antykryzysowych przedstawiają następujące procedury:

Narzędzia podatkowe wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 1.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 2.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 3.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 4.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 5.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 6.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Na temat wszystkich procedur zobacz krótki film film opisujący tę kategorię dokumentów.

Kto i jaką otrzyma pomoc z tarczy antykryzysowej 7.0?
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.