Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Tarcze 8.0 i 9.0 dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

10 maja 2021

Rząd wprowadził kolejne tarcze dla określonych branż, ale przedsiębiorcom, którzy szukają pomocy, coraz trudniej się w nich odnaleźć. W dniu 28 lutego zaczęła obowiązywać tarcza 8.0, a 26 kwietnia weszła w życie tarcza 9.0. Sprawdź kto i jaką może otrzymać pomoc.

W związku z trwającym lockdownem rząd zdecydował o przedłużeniu dotychczasowej pomocy dla przedsiębiorców. Tarcza 8.0 to w praktyce wydłużone i poszerzone wsparcie z obowiązującej do 28 lutego tarczy 7.0.

Celem tarczy 9.0 jest z kolei objęcie dodatkowym wsparciem przedsiębiorców, do których taka pomoc została już skierowana, a których sytuacja nadal jest trudna. Tarcza 9.0 obowiązuje od 26 kwietnia, natomiast jej rozwiązania w zakresie pomocy udzielanej przez ZUS weszły w życie 4 maja.

Tarcza 8.0

Pomoc z obowiązującej od 28 lutego tarczy 8.0 jest skierowana do przedsiębiorców z określonych branż, którzy zostali poszkodowani przez pandemiczne restrykcje. Obejmuje ona następujące formy pomocy:

  • świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy,
  • świadczenie postojowe / ponowne świadczenie postojowe,
  • dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zwolnienie z opłacania składek ZUS.

Jakie kody PKD otrzymają pomoc oraz jakie warunki trzeba spełnić, by ją otrzymać – omawia procedura Narzędzia podatkowe i kadrowe tarczy antykryzysowej 8.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa. Ma ona na celu wskazanie skutków podatkowych i kadrowych narzędzi tarczy antykryzysowej 8.0, aktualizujących narzędzia tarczy 7.0, które mogą złagodzić skutki gospodarcze pandemii koronawirusa, z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy.

Tarcza 9.0

W tarczy 9.0 dotychczasowa lista kodów PKD uprawniających do wnioskowania o pomoc została rozszerzona o 16 nowych branż dotkniętych dodatkowymi ograniczeniami prowadzenia działalności gospodarczej. Regulacje te obowiązują od 26 kwietnia.

Natomiast od 4 maja przedsiębiorcy z określonych branż mogą występować o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 r. Nowością jest możliwość pięciokrotnego otrzymania świadczenia postojowego dla przedsiębiorców ze wskazanych branż.

Z tarczy 9.0 przysługują następujące świadczenia:

  • świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy,
  • dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,

a od 4 maja dodatkowo:

  • świadczenie postojowe / ponowne świadczenie postojowe,
  • zwolnienie ze składek ZUS.

Wszystkie te formy pomocy oraz zasady skorzystania z nich przedstawia procedura Narzędzia podatkowe i kadrowe tarczy antykryzysowej 9.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa.

Jest ona dostępna w dwóch wersjach czasowych – obowiązującej od 26.04.2021 r. do 3.05.2021 r. oraz od 4.05.2021 r. Procedura ta prezentuje skutki podatkowe i kadrowe narzędzi tarczy antykryzysowej 9.0, aktualizujących narzędzia tarczy 7.0 i tarczy 8.0, które są dostępne dla przedsiębiorców i które mogą złagodzić skutki gospodarcze pandemii koronawirusa.

Rozwiązania specustawy covidowej oraz wszystkich tarcz antykryzysowych przedstawiają następujące procedury:

Narzędzia podatkowe wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 1.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 2.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 3.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 4.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 5.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 6.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 7.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Na temat wszystkich procedur zobacz krótki film film opisujący tę kategorię dokumentów.

Przeczytaj także:

Opodatkowanie i ewidencja pomocy udzielonej w związku z koronawirusem

Tarcza 9.0 – z czego mogą skorzystać przedsiębiorcy z określonych branż

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes