Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmieniają się terminy weryfikacji prac geodezyjnych - będzie szybciej?

05 sierpnia 2020

31 lipca br. weszła w życie duża nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.  z 2020 r. poz. 782), która m.in. wprowadza konkretne terminy weryfikacji prac geodezyjnych. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia inwestorów, gdyż pozwoli im to oszacować czas potrzebny na etap procesu inwestycyjnego.

Jakie terminy weryfikacji wprowadza nowelizacja Prawa geodezyjnego?

W dotychczasowym stanie prawnym organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych (lub kartograficznych), weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii niezwłocznie. Określenie "niezwłocznie" powodowało, że powiaty, które w ramach zadań zleconych zajmują się geodezją, dokonywały tej weryfikacji bardzo długo, a to z kolei negatywnie wpływało na czas trwania budowy. Po wejściu w życie nowelizacji terminy weryfikacji zostają jasno wskazane przez samą ustawę. Czas jej trwania jest powiązany z obszarem, na jakim są prowadzone prace geodezyjne. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 12b ust. 1a ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, weryfikacja obiektów o powierzchni:

  • do 1 ha – może trwać do 7 dni roboczych,
  • do 10 ha – do 10 dni roboczych,
  • powyżej 10 ha – do 20 dni roboczych.

Ponadto organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych, udostępni kopie zbiorów danych lub innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia otrzymania opłaty za ich udostępnienie. Niestety za niedochowanie powyższych terminów ustawa nie przewiduje żadnych sankcji.

Nowość: możliwość zgłoszenia prac po ich rozpoczęciu!

Innym ułatwieniem przewidzianym nowelizacją będzie możliwość zgłoszenia prac geodezyjnych już po ich podjęciu, jednak nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia rozpoczęcia. Celem tego rozwiązania jest przyspieszenie procesu inwestycyjnego przez umożliwienie wykonawcom wcześniejszego zapoczątkowania czynności przygotowawczych czy pomiarowych, które mogą zostać wykonane przed pozyskaniem materiałów z zasobów geodezyjnych.

 

 

Zmieniają się terminy weryfikacji prac geodezyjnych - będzie szybciej?
Kamila Kokoszewska
product manager Budownictwo
 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.