Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Terminy wniesienia apelacji i innych środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym w dobie epidemii koronawirusa

26 kwietnia 2020

Apelacja i inne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym są badane pod kątem ich dopuszczalności. Jednym z kryteriów branych pod uwagę jest zachowanie terminu do ich wniesienia. Epidemia koronawirusa w istotny sposób wpłynęła na kwestię dopuszczalności ich wniesienia.

Robert Bełczącki w procedurach:

analizuje wpływ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374; dalej: specustawa koronawirusowa), zmienionej - póki co - dwoma tarczami antykryzysowymi, na bieg terminów do wniesienia wymienionych środków zaskarżenia.

Problem z datą początku terminu

Jak komentuje Robert Bełczącki, względy celowościowe i pragmatyczne sprawiają, że można bronić poglądu, iż norma z art. 15zzs ust. 1 pkt 1 specustawy koronawirusowej, stanowiąca, że bieg terminów procesowych w postępowaniach sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres, znajduje zastosowanie od dnia 14 marca 2020 r., tj. od dnia ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Niemniej przepis art. 15zzs ust. 1 pkt 1 specustawy koronawirusowej został dodany dopiero z dniem 31 marca 2020 r., a prawodawca nie przewidział dla niego mocy wstecznej obowiązywania, co jest argumentem za tym, by dopiero od tej daty liczyć m.in. zawieszenie biegu terminów postępowania.

Przypadki szczególne

Zgodnie z art. 15zzs ust. 2 specustawy koronawirusowej wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, nie dotyczy:

  • terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach wskazanych w art. 14a ust. 4 i 5 specustawy koronawirusowej (tzw. sprawy pilne),
  • terminów w sprawach wyboru lub powołania organów, których kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
  • terminów wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz
  • terminów w sprawach wniosków i pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego.

Ponadto wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów nie stosuje się do terminów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Od dnia 18 kwietnia 2020 r. art. 15zzs ust. 1 specustawy koronawirusowej nie znajduje także zastosowania w postępowaniach sądowych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460).

Terminy wniesienia apelacji i innych środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym w dobie epidemii koronawirusa
Wojciech Kowalski
product manager Działu Legal
 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.