Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Testament ustny w czasie epidemii - zestawienie orzecznictwa

12 maja 2020

Kiedy istnieje możliwość sporządzenia testamentu ustnego? Czy stan epidemii koronawirusa jest podstawą do stworzenia testamentu ustnego? Czy dotychczasowe orzecznictwo przewidziało taką sytuację?

Kiedy testament ustny?

Jedną z form testamentów szczególnych jest testament ustny. Jest on sporządzony w wyjątkowych sytuacjach. Kodeks cywilny mówi, że w momencie gdy spadkodawca spodziewa się rychłej śmierci, a sporządzenie testamentu w zwykłej formie jest niemożliwe, bo zachodzą okoliczności trudne do przewidzenia istnieje możliwość sporządzenia testamentu ustnego.

Aby oświadczyć swoją ostatnią wolę ustnie potrzebna jest obecność trzech świadków. Treść testamentu ustnego może być potwierdzona poprzez spisanie przez jednego ze świadków lub osobę trzecią w przeciągu roku od złożenia testamentu ustnego. Spisując ostatnią wolę należy podać miejsce, datę złożenia testamentu spadkodawcy oraz datę i miejsce sporządzenia treści testamentu.

Inną drogą poświadczenia istnienia testamentu jest poświadczenie złożone przed sądem w przeciągu sześciu miesięcy od otwarcia spadku.

Czy stan epidemii jest uzasadnieniem do sporządzenia testamentu ustnego?

Sytuacją uzasadniającą sporządzenie testamentu jest nagłe zachorowanie spadkodawcy na ciężką chorobę zagrażającą życiu lub nagłe pogorszenie się jego stanu zdrowia. Ponadto w judykaturze obecny jest pogląd, zgodnie z którym fakt występowania epidemii może uzasadniać sporządzenie przez spadkodawcę testamentu ustnego, jeżeli jej występowanie uniemożliwia lub poważnie utrudnia spadkodawcy sporządzenie testamentu zwykłego.

Czy obawa rychłej śmierci i stan epidemii, jako przesłanki do sporządzenia testamentu ustnego muszą być spełnione łącznie? Autor Tomasz Partyk w linii orzeczniczej Nagłe zachorowanie spadkodawcy oraz epidemia jako podstawy uzasadniające sporządzenie testamentu ustnego zestawił poglądy orzecznicze wskazując dominujące stanowisko sądów.

 

Testament ustny w czasie epidemii - zestawienie orzecznictwa
Katarzyna Baczyńska
product manager Działu Legal

  

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.