Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

LEX Tłumaczenia: baza przekładów aktów prawnych powiększona o rozporządzenia o cenach transferowych w zakresie CIT

27 września 2022

Jeden z najczęstszych sposobów korzystania z przekładów polskich aktów prawnych zawartych w LEX Tłumaczenia przez naszych Klientów zachodzi przy okazji kontaktów między powiązanymi ze sobą firmami. Przykład? Polska spółka-córka przekazuje zagranicznej spółce-matce informacje (w formie raportów, czy mniej lub bardziej sformalizowanej korespondencji) dotyczące polskich przepisów podatkowych.

Idąc tym tropem, w oparciu o sygnały od naszych Klientów, Redakcja LEX Tłumaczenia, postanowiła wzbogacić produkt o tłumaczenie na język angielski zbioru polskich przepisów dotyczących cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Chodzi o ceny stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności w ramach jednej grupy kapitałowej, której członkami są przedsiębiorstwa z Polski i zagranicy.

W ten sposób do już dostępnego w programie LEX Tłumaczenia, angielskiego tłumaczenia ustawy o CIT, zawierającego podstawowe przepisy o cenach transferowych w zakresie tego podatku, dodane zostały przekłady na ten sam język czterech rozporządzeń zawierających rozwinięcie i uszczegółowienie tych przepisów:

Wymienione wyżej tłumaczenia rozporządzeń to 135., 136., 137 i 138. przekłady polskich aktów prawnych, zawarte w LEX Tłumaczenia. Mam nadzieję, że nowe dokumenty w programie spotkają się z życzliwym przyjęciem wszystkich tych, którzy muszą posługiwać się anglojęzyczną terminologią prawniczą dotyczącą cen transferowych, takich jak chociażby dyrektorzy finansowi i główni księgowi polskich firm powiązanych z przedsiębiorstwami zagranicznymi, czy doradcy podatkowi.

LEX Tłumaczenia: baza przekładów aktów prawnych powiększona o rozporządzenia o cenach transferowych w zakresie CIT
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.