Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Tryb podstawowy w nowym PZP krok po kroku - szkolenie online

23 marca 2021

Prawo zamówień publicznych, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r,. wprowadziło nowy tryb udzielania zamówień w postępowaniach krajowych, czyli tryb podstawowy. Zamawiający, korzystając z tego trybu, ma do wyboru 3 warianty udzielenia zamówienia, co umożliwia mu prowadzenie postępowania w optymalnej formie. Zapraszam na szkolenie, podczas którego tryb podstawowy zostanie omówiony krok po kroku.

Artykuł 275 Prawa zamówień publicznych przewiduje, że zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Następnie zamawiający:

  • wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji albo
  • może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o ile przewidział taką możliwość, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych, albo
  • prowadzi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert ostatecznych.

Jak przeprowadzić postępowanie w trybie podstawowym?

Jak się okazuje, zarówno zamawiający, jak i wykonawcy mają wątpliwości w zakresie stosowania w praktyce nowych przepisów dot. trybu podstawowego.

Aby dowiedzieć się, jak przeprowadzić w sposób prawidłowy postępowanie w trybie podstawowym zapraszam na szkolenie, podczas którego będzie mowa o:

  • elementach Specyfikacji Warunków Zamówienia
  • procedurze otwarcia i oceny ofert
  • kwalifikacji podmiotowej wykonawców

Szkolenie odbędzie się 16 kwietnia o godz. 12:00, a poprowadzi je Ewa Walkowiak, radca prawny, kierownik Działu Zamówień Publicznych i Wydatkowania Środków Unijnych w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej.

Link do zapisów na szkolenie: Nowe PZP - tryb podstawowy krok po kroku

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Anna Stańczuk

redaktor naczelna działu Administracja Publiczna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.