Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

TSUE i ETPC w czasie koronawirusa

30 kwietnia 2020

Sądy europejskie aktualizują swoje wcześniejsze decyzje dotyczące zmian w trybie pracy w czasie koronawirusa. Trybunał Sprawiedliwości UE przywrócił możliwość prowadzenia rozpraw od 25 maja. Z kolei Europejski Trybunał Praw Człowieka wydłużył 6-miesięczny termin na wnoszenie skarg indywidualnych o kolejne dwa miesiące.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Najważniejsza zmiana w porównaniu do dotychczasowych ograniczeń w trybie pracy TSUE dotyczy przywrócenia możliwości prowadzenia rozpraw od 25 maja. W swojej wcześniejszej decyzji TSUE odłożył rozprawy na późniejszy nieokreślony termin.
Tak jak dotychczas, tam gdzie procedury są na ukończeniu i nie wymagają prowadzenia rozpraw, ogłaszane są wyroki i odczytywane opinie, odpowiednio – w czwartki w przypadku Trybunału Sprawiedliwości, i w środy – w przypadku Sądu UE.

Więcej na ten temat zobacz: TUTAJ >>

Europejski Trybunał Praw Człowieka

ETPC wydłużył termin do wnoszenia skarg indywidualnych, który zgodnie z art. 35 Konwencji o prawach człowieka wynosi 6 miesięcy od daty wydania ostatecznej decyzji krajowej w danej sprawie. Od 16 marca 2020 r. termin ten został wydłużony o miesiąc, ale począwszy od 16 kwietnia termin ten przedłużono o kolejne dwa miesiące - do 16 czerwca 2020 r. Na w sumie 3 miesiące ulega również zawieszeniu bieg pozostałych terminów do podejmowania czynności w postępowaniach przed Trybunałem.
Trybunał postanowił również zawiesić publikację kolejnych rozstrzygnięć wydawanych w okresie pandemicznym, poza przypadkami spraw pilnych i spraw rozstrzyganych przez Wielką Izbę Trybunału.

Więcej na ten temat zobacz: TUTAJ >>

Sądy europejskie w czasie koronawirusa
Rafał Bujalski
product manager LEX Prawo Europejskie
 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.