Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Uchwały rad gmin dotyczące dodatkowych punktów za szczepienia w rekrutacji do przedszkoli - jak je skonstruować aby uniknąć nieprawidłowości?

06 marca 2020

Rozpoczyna się intensywny czas rekrutacji do publicznych przedszkoli. Rady gminy mając na względzie walkę z niekorzystnym trendem unikania szczepienia dzieci, coraz częściej podejmują uchwały w sprawie przyznawania dodatkowych punktów przy rekrutacji do publicznych przedszkoli za oświadczenia rodziców o szczepieniu dzieci. W praktyce jednak akty te są często unieważniane w rozstrzygnięciach nadzorczych Wojewodów, a te z kolei są zaskarżone przez samorządy gmin do WSA.

Co musi zawierać uchwała, aby uniknąć zarzutów?


W ramach naszych nowych publikacji badamy więc dopuszczalność tego typu uchwał podejmowanych przez gminy analizując m.in. orzeczenia sądów (czy takie akty nie mają charakteru dyskryminacji/czy nie prowadzą do ujawniają danych wrażliwych) oraz przedstawiamy zalecenia dla tego typu aktów, wskazując jak powinny być one skonstruowane.

Dzięki naszym publikacjom dowiesz się, w jaki sposób powinno być określone kryteria, aby jasno wskazywały wymogi jakie musi spełnić kandydat w związku ze szczepieniami i w efekcie uzyskał za nie punkty. W ramach komentarza zdobędziesz też wiedzę dotyczącą zasad uregulowania w uchwale przepisów określających sposób dokumentowania realizacji wspomnianego kryterium. Dzięki naszym publikacjom unikniesz nieprawidłowości i zarzutów ze strony organu nadzorczego.

i uniknij skutecznego zakwestionowania zgodności uchwały z prawem!
Uchwały rad gmin dotyczące dodatkowych punktów za szczepienia w rekrutacji do przedszkoli - jak je skonstruować aby uniknąć nieprawidłowości?
Norbert Bonin

Product manager ochrona zdrowia