Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Sąd Najwyższy odpowie na pytania w sprawie kredytów frankowych

15 marca 2021

Pytania, z którymi zmierzy się pełny skład Izby Cywilnej SN w uchwale, której podjęcie planowane jest na 25 marca 2021 r. - sprawiają, że będzie to "sądny" dzień dla banków i frankowiczów. Odpowiedzi na te pytania jednak - niezależnie od tego czy będą oceniane jako korzystne dla kredytobiorców, banków a może zmierzające do pogodzenia interesów od dawna zwaśnionych stron - postawią pełnomocników i sędziów przed koniecznością weryfikacji dotychczasowej praktyki.

Co zmieni uchwała?

Uchwała zmierzać ma do kompleksowego rozwiązania kwestii kredytów waloryzowanych kursem CHF. Dotykać więc będzie nie tylko istoty problemu - abuzywności klauzul przeliczeniowych i możliwości ich zastąpienia innymi postanowieniami wzorca - ale również zagadnień mających bezpośrednie przełożenie na rodzaj i sposób formułowania żądań powództw, ostatecznego losu umów zawierających klauzule przeliczeniowe, jak i kwestii rozliczeń.

Wzór ugody w sprawie wzajemnych roszczeń

W LEX Banki nasi Użytkownicy mogą zapoznać się z wzorem ugody w sprawie wzajemnych roszczeń banku i kredytobiorcy dotyczących kredytu walutowego.

Autor zaproponował w treści ugody wpisanie podstawowych i koniecznych postanowień, a w załącznikach do ugody, postanowień szczegółowych (np. projekt aneksu zmieniającego umowę kredytu, oświadczenia kredytobiorców). W ten sposób osoba korzystająca ze wzoru będzie wiedziała jak można wzór zmodyfikować i będzie mogła go uzupełnić o postanowienia uwzględniające stan faktyczny charakterystyczny dla danej sprawy.

Szkolenie

Uchwała SN będzie wymagać od pełnomocników - zarówno stających po stronie kredytobiorców, jak i banków - weryfikacji dotychczasowych praktyk, w tym przyjętej taktyki procesowej. Już 7 kwietnia o godz. 13:00 w trakcie szkolenia Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie tzw. kredytów "frankowych" - wnioski dla praktyki Dawid Rogoziński opowie o konsekwencjach, jakie wynikają z tej uchwały dla praktyki.

Program Szkolenia:

  1. Pytania Pierwszej Prezes SN w sprawie kredytów nominowanych kursem waluty obcej - wprowadzenie do problemu
  2. Abuzywność i co dalej? O możliwości uzupełniania umowy po eliminacji klauzul przeliczeniowych
  3. Ważne czy nieważne? O skutkach abuzywności w najczęściej spotykanych podtypach umów kredytów nominowanych kursem CHF
  4. Teoria salda czy dwóch kondykcji? O tym, jak kształtują się rozliczenia stron
    Podsumowanie i pytania Uczestników.
Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Monika Kozłowska

product manager LEX Banki i Windykacje

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.