Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Uchylenie zakazu eksmisji z lokalu mieszkalnego - powrót do stanu sprzed pandemii

04 maja 2022

Wprowadzony specustawą koronawirusową zakaz eksmisji z lokalu mieszkalnego już nie obowiązuje. Zakaz, o ile miał sens na samym początku pandemii, tak od dłuższego czasu był powszechnie krytykowany. Jak łatwo się domyśleć, zakaz eksmisji skutecznie utrudniał właścicielom lokali pozbycie się niechcianych, nieuczciwych lokatorów.

Duży napływ uchodźców z Ukrainy i zapotrzebowanie na lokale, w których mogliby zamieszkać, przekonał w końcu prawodawcę, by przy okazji nowelizacji specustawy ukraińskiej, uchylić niechcianą regulację. Szerzej na temat kwestii związanych z sytuacją na Ukrainie pisaliśmy m.in. tutaj.

Jest to o tyle istotne, że przedmiotowa zmiana poniekąd "odblokowała" postępowania opisane w poniższych procedurach:

Korzystając z okazji warto przypomnieć o kilku istotnych kwestiach związanych z samą eksmisją.

Kiedy wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia wydania nieruchomości zostanie oddalony?

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia wydania nieruchomości podlega oddaleniu przede wszystkim, gdy:

  • nie można oznaczyć nieruchomości w sposób wystarczający do odebrania jej dłużnikowi,
  • okaże się, że nieruchomość w ogóle nie istnieje,
  • wszczęto egzekucję z nieruchomości i nastąpiło już jej przybicie na rzecz nabywcy.

Przed oddaleniem wniosku z powodu braku możliwości należytej identyfikacji nieruchomości, którą dłużnik ma wydać wierzycielowi, komornik sądowy powinien złożyć na podstawie art. 352 k.p.c. wniosek do sądu, który wydał orzeczenie stanowiące tytuł wykonawczy, o dokonanie wykładni treści orzeczenia w tym zakresie.

Przeciwko komu można prowadzić egzekucję?

Tytuł wykonawczy zobowiązujący do wydania nieruchomości lub do opróżnienia pomieszczenia uprawnia do egzekucji nie tylko przeciwko osobie wymienionej w tym tytule, ale również przeciwko:

  • osobom, które uzyskały władanie przedmiotem po wszczęciu postępowania, w którym wydano tytuł egzekucyjny,
  • domownikom, krewnym i innym osobom reprezentującym prawa dłużnika wymienionego w tytule wykonawczym.

Wszystkie wymienione powyżej osoby, jeżeli zostanie przeciwko nim skierowana egzekucja, w postępowaniu egzekucyjnym będą występować w roli dłużnika. Mogą jednak bronić się, że przysługuje im prawo skuteczne wobec wierzyciela.

Zdecydowanie więcej informacji na temat przebiegu egzekucji znajduje się we wspomnianych procedurach:

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc opisujący tę kategorię dokumentów.

Uchylenie zakazu eksmisji z lokalu mieszkalnego - powrót do stanu sprzed pandemii
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal