Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

5 zalet kontroli zarządczej na uczelni wyższej

08 listopada 2022

Kontrola zarządcza przestaje kryć się w cieniu biurokratycznych działań w jednostkach sektora finansów publicznych. Coraz częściej wskazuje się na płynące z niej korzyści, a jednostki chcące podnieść swoją efektywność stawiają na ekspertów w jej zakresie. Dowiedz się dlaczego!

Podejmowanie działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w określony przez ustawę sposób jest obowiązkiem każdej jednostki sektora finansów publicznych - w tym uczelni wyższych. Kontrola zarządcza nie jest jednak tylko koniecznością, a mechanizmem mogącym rzeczywiście usprawnić funkcjonowanie. Sprawdź, co może zyskać Twoja uczelnia!

1. Prawidłowo działające środowisko wewnętrzne

To, w jaki sposób instytucja działa "od środka" w znaczący sposób wpływa na jakość realizacji wyznaczonych zadań. By kontrola zarządcza w ogóle miała szansę przynieść rezultaty należy uporządkować kwestie związane z organizacją wewnętrzną. Dzięki temu rozpoczynanie wdrożenia kontroli już na samym wstępie przynosi korzyści zarówno kierownikowi jednostki, jak i pracownikom.

Wyróżnić należy tu zagadnienia takie jak:

  • wartości etyczne danej jednostki i ich przestrzeganie,
  • odpowiednie kompetencje zawodowe i ich rozwój,
  • aktualna i rzeczywista struktura organizacyjna (w tym jasny zakres podległości, obowiązków i uprawnień),
  • delegowanie zadań przez pracowników, zwłaszcza podejmowania decyzji.

2. Kontrola nad zasobami i ciągłością działania

W związku z organizacją wewnętrzną wyklaruje się również to, na jakim stanowisku dany pracownik może otrzymać wgląd do określonych informacji. Dzięki temu dostęp do określonych zasobów będą miały wyłącznie osoby do tego upoważnione. Taki podział znacząco wpływa na właściwe wykorzystanie oraz wysoką ochronę danych.

Właściwy wewnętrzny stan jednostki oraz odpowiedni nadzór nad zasobami odgrywa sporą rolę w ciągłości jej działalności. Składa się na to jednak wiele czynników, w tym gotowość negatywne zdarzenia.

3. Przygotowanie na zagrożenia

Dzięki kontroli zarządczej zaimplementowane zostaną nowoczesne metody zarządzania ryzykiem. Wlicza się w to takie instrumenty jak: określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji, identyfikacja i analiza ryzyka oraz odpowiednia reakcja na nie.

Podjęcie przez kierowników takiej inicjatywy szacowania ryzyka pozwala na skuteczne i efektywne zarządzanie całą jednostką.

Co w tym zakresie zyskuje jednostka? Większą pewność i stabilność w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń i sytuacji.

4. Sprawniejszy przepływ informacji

Odpowiednie zarządzanie zasobami ma odbicie również w innej płaszczyźnie działalności jednostki. Każdy pracownik, po otrzymaniu dostępu do istotnych na jego stanowisku informacji, powinien mieć możliwość komunikowania się ze sobą w ramach wykonywania określonych zadań.

Wydawać by się mogło, że jest to coś oczywistego, jednak zatroszczenie się o prawidłową komunikację może przynieść uczelni jedynie korzyści. Zwłaszcza, jeśli chodzi o przepływ informacji ważnych, które wymagają rzetelności, odpowiedniej formy i terminowości.

5. Poprawa efektywności uczelni

Kontrola zarządcza zwiększa wiedzę nie tylko o możliwościach, ale również o problemach. Przekłada się to na fakt, że jej prawidłowe prowadzenie odgrywa tak dużą rolę na każdej uczelni wyższej. Może ona przyczynić się do polepszenia całej wydajności jednostki oraz ułatwić pracownikom codzienne obowiązki.

Dlatego właśnie już od dziś użytkownicy LEX Akademia Premium mogą korzystać z zasobów ułatwiających zrozumienie i wprowadzenie kontroli zarządczej na uczelni wyższej. Zapoznaj się z praktycznymi publikacjami i nagraniami ze szkoleń online i pozwól swojej uczelni rozwinąć organizacyjne skrzydła!

Uczelnie wyższe a kontrola zarządcza
Małgorzata Milewicz-Stobińska

product manager LEX Akademia

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.