Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wpływ tarczy antykryzysowej 2.0. na uczelnie wyższe - Bezpłatny webinar dla wszystkich

08 kwietnia 2020

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin zapowiedział uchwalenie specjalnych rozwiązań prawnych dla nauki, które mają znaleźć się w przygotowywanej obecnie tzw. tarczy antykryzysowej 2.0. Będą to postanowienia nie tylko gospodarcze, ale i te dotyczące innych sfer, w tym nauki i szkolnictwa wyższego - zapewnia minister. Dokładne założenia tarczy antykryzysowej 2.0. mają zostać opublikowane w najbliższy piątek.

 

Kolokwia i obrony przez internet

Opracowywane zagadnienia dotyczące szkół wyższych mają dotyczyć głównie rozszerzenia możliwości kształcenia online oraz dostosowania do nowych realiów rozstrzygnięć, które mają ustawowo wskazane terminy. Dużą zmianą będzie przeprowadzanie przez internet kolokwiów, egzaminów oraz egzaminów dyplomowych. Również obrony prac doktorskich i kolokwium habilitacyjne odbędą się online.

 

Zawieszenie spłat kredytów studenckich

Ułatwieniem dla studentów ma być zawieszenie spłat rat kredytu studenckiego. Wniosek będzie upoważniał do zawieszenia spłaty na okres w nim wskazany, ale nie dłuższy niż trzy miesiące. Uzyskanie zwolnienia będzie możliwe do końca roku akademickiego 2019/2020. Ustawa antykryzysowa 2.0. ma również odformalizować wnioski przy staraniu się o pomoc socjalną na uczelniach. Do 30 września 2020 r. świadczenia będą mogły być składane w formie określonej przez uczelnię. Zniknie również wymóg dołączania zaświadczeń z ośrodków pomocy społecznej.

Na ten moment nie są planowane cięcia budżetowe środków przeznaczonych na uczelnie wyższe w związku z koniecznością sfinansowania innych założeń tarczy antykryzysowej. Minister Nauki podkreślił jednak, że pandemia stanowi zagrożenie dla uczelni niepublicznych, których głównym źródłem finansowania jest czesne studentów. Na to moment sytuacja jest jednak stabilna.


Co z praktykami studenckimi?

Ministerstwo Nauki rekomenduje skrócenie lub przełożenie praktyki studenckiej, chyba że możliwe jest jej odbycie w formie zdalnej. Jeżeli opiekun praktyki uzna, że została ona zrealizowana również w nadzwyczajnych okolicznościach, a następnie rektor uzna, iż efekty uczenia zostały osiągnięcie - można uznać praktykę za zaliczoną. Minister podkreślił również, iż studenci kierunków medycznych, którzy przyczynią się do walki z pandemią, zostaną zwolnieni z odbywania praktyk.

 

Legitymacje studenckie wciąż ważne

Ustawa doprecyzuje, że ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 30 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 14 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

MNiSW zapowiedział również, że pomimo wszelkich udogodnień, jakie uczelnie starają się zapewnić studentom w nowej sytuacji, możliwe stanie się przedłużenie roku akademickiego, jeśli sytuacja pandemii w kraju nie ustabilizuje się w maju.

Sesja letnia na uczelniach wyższych z pewnością będzie przebiegać wyjątkowo w tym roku. Nowa, nieznana forma tylko potęguje wśród studentów prawa stres związany z koniecznością zaliczenia wielu trudnych, dwusemestralnych egzaminów, takich jak postępowanie cywilne.


Bezpłatny webinar dla studentów

W związku z tym już 10 kwietnia 2020 r. o godz. 11:00, zapraszamy Was na specjalny webinar dotyczący egzaminu z postępowania cywilnego w czasach epidemii.

W trakcie webinarium dowiecie się m.in:

  • Jak uczyć się postępowania cywilnego, aby zdać?
  • Orzeczenia sądu i jak je skutecznie zaskarżyć, czyli postępowanie przed sądem pierwszej i drugiej instancji w pigułce.
  • Jakie są najważniejsze terminy w postępowaniu cywilnym?

Prelekcję oraz odpowiedzi na Wasze pytania wygłosi i przygotuje Sławomira Kotas - asystentka w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; asystentka sędziego w Sądzie Najwyższym, Izbie Cywilnej; autorka publikacji z zakresu postępowania cywilnego.

 

Wpływ tarczy antykryzysowej 2.0. na uczelnie wyższePolecamy BEZPŁATNY webinar

Postępowanie cywilne w czasie epidemii
Jak przygotować się do egzaminu!

Zapisz się

 

Wpływ tarczy antykryzysowej 2.0. na uczelnie wyższe
Hanna Kolenkiewicz
Product Manager LEX Akademia
 
UWAGA! W programie LEXOTEKA dostępne są już:
  • Postępowanie cywilne po nowelizacji. Vademecum, red. G. Jędrejek,
  • Postępowanie cywilne. Diagramy, kazusy, zagadnienia praktyczne, testy, P.Cioch, E.Gapska

    Dowiedz się, jak skorzystać