Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Ulga już tylko na kasy fiskalne on-line!

03 czerwca 2019

Od 1 maja obowiązują regulacje dotyczące kas fiskalnych on-line. I chociaż podatnicy, poza określonymi wyjątkami, dalej mają możliwość używania kas starego typu, to jednak ich nabycie już nie daje prawa do ulgi.

Sprzedaż na rzecz osób, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej musi być ewidencjonowana za pomocą kas rejestrujących. Ciężar tego obowiązku łagodzi nieco ulga na zakup kasy. Do 30 kwietnia 2019 r. prawo do tej ulgi mogło przysługiwać w stosunku do wszystkich kas rejestrujących. Od 1 maja obowiązują regulacje dotyczące kas on-line. I chociaż sam proces wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy on-line jest rozłożony w czasie, to niestety odliczenie wydatków na nabycie kasy rejestrującej, można zastosować już wyłącznie przy zakupie kas elektronicznych, które umożliwiają połączenie z Centralnym Repozytorium Kas.

Ulga już tylko na kasy fiskalne on-line!

Nowe przepisy stanowią, że od 1 września 2019 r. nie będą już certyfikowane kasy rejestrujące z papierową kopią paragonu, a od 1 stycznia 2023 r. nie będą już certyfikowane kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii paragonu. Zdaniem niektórych ekspertów, skoro do końca 2022 r. można korzystać ze „zwykłych" kas z pamięcią elektroniczną, to ulga powinna przysługiwać także na ich zakup.

700 złotych to za mało!

Zgodnie z obowiązującymi już regulacjami podatnicy z tytułu zakupu każdej objętej ulgą kasy rejestrującej online mogą odzyskać 90% ceny zakupu kasy (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Zwrócić należy uwagę, że kwota ulgi na zakup kas ustalana jest na podstawie ceny netto nabytych kas rejestrujących. Dr Adam Bartosiewicz w komentarzu praktycznym pt.: Kasy fiskalne on-line wyraził opinię, że kwota ulgi może być niewystarczająca wobec spodziewanych cen kas rejestrujących on-line. Jego zdaniem ulga może sfinansować jedynie niewielki ułamek ceny kasy. Autor przewiduje, że w praktyce może okazać (zwłaszcza w kilku pierwszych latach funkcjonowania kas on-line), że per saldo dla danego podatnika bardziej opłacalnym rozwiązaniem będzie zakup kasy off-line bez ulgi niż zakup kasy on-line z ulgą. Różnice w cenach obu rodzajów kas mogą sprawić, że kasa off-line nawet bez ulgi będzie tańsza niż kasa on-line z ulgą.

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Kompleksowe omówienie problematyki zastosowania ulgi na kasę prezentujemy w komentarzu praktycznym pt.: Ulga przy zakupie kas fiskalnych, którego autorami są Tomasz Krywan i Małgorzata Niedźwiecka. Autorzy zwracają tu szczególną uwagę na kwestie prawa do ulgi oraz sposobu korzystania z niej. W związku z zakończeniem działalności gospodarczej podatnicy mogą być obowiązani do zwrotu ulgi na zakup kas. Tomasz Krywan w komentarzu praktycznym pt.: Zakończenie działalności - a co z kasą fiskalną? przeprowadza podatników przez proces zakończenia przez kasę rejestrującą pracy w trybie fiskalnym. Autor wskazuje, na przykładach, kiedy podatnik będzie musiał zwrócić ulgę na zakup kas, a kiedy już nie.

Zapraszamy do lektury!

A czy wiesz jakie czynności i od kiedy należy należy ewidencjonować na kasie fiskalnej on-line?

Michał Malinowski

product manager Księgowość i Podatki

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.