Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego w związku z bezczynnością wierzyciela

13 marca 2020

Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Nie chodzi zatem o jakąkolwiek aktywność wierzyciela, lecz taką, która jest potrzebna do prowadzenia egzekucji w świetle przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Wierzyciel musi liczyć się z tym, że brak aktywnego popierania egzekucji spowoduje zakończenie postępowania egzekucyjnego.

Jak wskazuje Paweł Wiśniewski w:  Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu w razie bezczynności wierzyciela Dostęp po zalogowaniu , umorzenie z tego powodu nie będzie miało miejsca wypadku:

  • prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także opłat sądowych i innych kosztów postępowania w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa,
  • egzekucji świadczeń alimentacyjnych, z zastrzeżeniem, że wyłączenie nie dotyczy egzekucji prowadzonej z nieruchomości.

Jak liczyć 6 miesięcy?

Sześciomiesięczny termin na podjęcie wymaganej czynności przez wierzyciela biegnie od ostatniej czynności organu egzekucyjnego, a nie od ostatniej czynności wierzyciela bądź od momentu, w którym czynność wierzyciela miała nastąpić. W razie zawieszenia postępowania, termin biegnie od dnia ustania przyczyny zawieszenia.

Które czynności wierzyciela są niezbędne?

Przykładami czynności wierzyciela niezbędnych do dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego są:

  • wskazanie adresu zamieszkania dłużnika,
  • złożenie wniosku o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane,
  • uiszczenie zaliczki na wydatki komornika sądowego, bądź wydatki związane z prowadzeniem egzekucji sądowej przez sąd.


Kiedy ustaje przyczyna zawieszenia postępowania egzekucyjnego?

Paweł Wiśniewski zwraca uwagę, że w wypadku zawieszenia postępowania z powodu braku zdolności procesowej i przedstawiciela ustawowego dłużnika, przyczyna zawieszenia ustaje w razie ustanowienia przedstawiciela ustawowego dłużnika.
W wypadku zawieszenia postępowania z powodu śmierci dłużnika, przyczyna zawieszenia ustaje w razie wydania przez sąd prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź sporządzenia notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.
W wypadku zawieszenia postępowania na wniosek dłużnika ze względu na uchylenie natychmiastowej wykonalności tytułu wykonawczego lub wstrzymania wykonania tego tytułu, przyczyna zawieszenia ustaje z chwilą prawomocnego zakończenia postępowania, w której wydany został tytuł wykonawczy.
Jedynie w wypadku zawieszenia postępowania na wniosek wierzyciela przyjmuje się, że termin na złożenie przez wierzyciela wniosku o podjęcie postępowania biegnie już od chwili zawieszenia postępowania.

W LEX znajdziesz również:

 

Umorzenie postępowania egzekucyjnego w związku z bezczynnością wierzyciela
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.