Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Umorzenie zawieszonego postępowania po reformie k.p.c.

22 sierpnia 2019

Z dniem 21 sierpnia 2019 r. weszła w życie część przepisów reformy k.p.c. Należą do niej m.in. przepisy dotyczące skrócenia terminów umorzenia zawieszonego postępowania.

Efektem reformy postępowania cywilnego w tym zakresie może być znaczący wzrost umarzanych spraw w sądach. Spowoduje to oczywiście odciążenie sądów, ale raczej ze szkodą dla stron postępowania.

Umorzenie zawieszonego postępowania po reformie k.p.c.

Częste przyczyny zawieszenia

Na szczególną uwagę zasługują sytuacje opisane w dwóch procedurach P. Wiśniewskiego:

Dotyczą one sytuacji, w których sąd może zawiesić postępowanie z urzędu:

  • w razie niestawiennictwa obu stron na rozprawie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, oraz w razie niestawiennictwa powoda, gdy powód nie żądał rozpoznania sprawy w jego nieobecności, a pozwany nie zgłosił wniosku o rozpoznanie sprawy;
  • jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 208(1) k.p.c., lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Krótkie terminy umorzenia

Dotychczas umorzenie zawieszonego postępowania mogło nastąpić po roku. Po reformie postępowania cywilnego sąd może umorzyć takie postępowanie już po 3 miesiącach.

Kluczowy efekt umorzenia postępowania

Konsekwencją umorzenia postępowania jest to, że złożony pozew nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa; w szczególności nie przerywa biegu przedawnienia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, co jeszcze zmieni się w procedurze cywilnej - zapisz się na bezpłatne szkolenia online poświęcone nowelizacji KPC.

 

Przeczytaj również:

 

Wojciech Kowalski
product manager Działu Legal

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.