Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Umowa powrotnego przeniesienia przedmiotu umowy darowizny wobec rażącej niewdzięczności obdarowanego

06 sierpnia 2021

Dochodzenie zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości przez obdarowanego na darczyńcę, po odwołaniu darowizny wskutek rażącej niewdzięczności obdarowanego, to dość duża grupa spraw przed sądami cywilnymi. Jak się okazuje, nie jest to jedyny sposób odzyskania nieruchomości. Można to też załatwić w drodze odpowiedniej umowy.

Jak pisze M. Sondej, autor komentarza praktycznego: Umowa powrotnego przeniesienia przedmiotu umowy darowizny wobec rażącej niewdzięczności obdarowanego, umowa uchroni strony przed wszczynaniem procesu, a za czym idzie przed dodatkowym stresem oraz kosztami związanymi z postępowaniem sądowym.

Zachowania o cechach rażącej niewdzięczności

Przypomnijmy, że nie każde zachowanie obdarowanego może stanowić podstawę odwołania darowizny.

Marek Sondej wskazuje na przykłady rażąco niewdzięcznych zachowań obdarowanego:

  • pobicie albo ciężkie znieważenie darczyńcy;
  • wieloletnia bezczynność w udzieleniu pomocy darczyńcy, który ze względu na stan zdrowia i wiek wymagał opieki;
  • zaniechanie pomocy darczyńcy w czasie jego ciężkiej choroby;
  • zachowanie sprzeczne z wolą darczyńcy, które stanowi wyraz złej woli obdarowanego, a którego celem jest wyrządzenie darczyńcy krzywdy lub szkody majątkowej.

Umowa dotycząca przeniesienia własności nieruchomości wskutek odwołania darowizny

Jak wskazuje autor ww. komentarza darczyńca i obdarowany mogą zawrzeć przed notariuszem umowę powrotnego przeniesienia własności nieruchomości wobec odwołania darowizny. Stronami umowy będą darczyńca i obdarowany, a jeżeli przedmiot umowy został przeniesiony w drodze nieodpłatnej czynności prawnej na osobę trzecią - ta osoba.

Odpowiedź na to, co w treści takiej umowy powinno się znaleźć, znajdziemy właśnie w komentarzu praktycznym: Umowa powrotnego przeniesienia przedmiotu umowy darowizny wobec rażącej niewdzięczności obdarowanego.

Umowa powrotnego przeniesienia przedmiotu umowy darowizny wobec rażącej niewdzięczności obdarowanego
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal