Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Umowa ubezpieczenia a kredyt we frankach szwajcarskich

03 września 2021

Na koszt kredytu nie składają się wyłącznie odsetki i prowizje bankowe. Znaczącą rolę odgrywa również ubezpieczenie, które ogranicza ryzyko bankowe i stanowi prawne zabezpieczenie spłaty kredytu. Obecnie spotykamy się ze wzrostem liczby procesów w sprawach dot. kredytów frankowych. Tym samym rośnie liczba unieważnionych umów i rodzi się problem - jak rozliczyć nieważną umowę i kiedy występuje obowiązek zwrotu kosztów poniesionych z tytułu ubezpieczeń jego spłaty?

Na 2 września 2021 r. planowane jest posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie dotyczącym umów kredytu indeksowanego i denominowanego do waluty obcej - franka szwajcarskiego. Z uwagi na wątpliwości co do wykładni przepisów prawa, a w szczególności art. 3851 kodeksu cywilnego, Sąd Najwyższy obradować będzie w pełnym składzie. Uchwała III CZP 11/21 ma zapewnić jednolitość orzecznictwa. Zanim nadejdą zmiany sprawdź, czy wiesz wszystko o ubezpieczeniach zabezpieczających spłatę kredytów frankowych.

Czy bank może finansować ubezpieczenie w ramach udzielonego kredytu?

Klasycznie przyjmuje się, że do zapłaty składki ubezpieczeniowej obowiązana jest osoba bezpośrednio objęta ochroną. Dzięki popularyzacji kanału banassurance nie jest to już jedyne dopuszczalne rozwiązanie. Banki mogą finansować zobowiązanie kredytobiorcy i tym samym osiągać korzyści odsetkowe.

Jakie obowiązki ma bank jako dystrybutor ubezpieczeń stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu?

Bank nie tylko może finansować ubezpieczenie, może również występować w roli jego dystrybutora. Aby jednak to osiągnąć, zobowiązany jest do spełnienia szeregu obowiązków.Należą do nich:

  • zbadanie oczekiwań banku oraz klienta wobec umowy ubezpieczenia zabezpieczającej umowę kredytu;
  • branie pod uwagę kompleksu informacji uzyskanych od klienta - tych pozyskanych w toku analizy wymagań i potrzeb oraz wcześniejszych;
  • dbanie o proporcje między zakresem ochrony ubezpieczeniowej a sytuacjami zagrażającymi spłacie kredytu, tak aby odpowiadało to potrzebom banku.

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat ubezpieczeń i kredytów frankowych? Zapisz się na szkolenie online 17 września 2021 r. o godz. 14:00, na którym Dawid Rogoziński kompleksowo omówi zagadnienie rozliczenia poniesionych kosztów ubezpieczeń w związku z potencjalną nieważnością umowy kredytu.

Jest ono skierowane do pełnomocników stron w procesach związanych z umowami kredytów - w szczególności kredytów frankowych, sędziów orzekających w sprawach z zakresu prywatnego prawa bankowego jak również pracowników sektora finansowego rozpatrujących skargi i reklamacje klientów, a także prawników i analityków zajmujących się wdrażaniem nowych produktów, przygotowywaniem i opiniowaniem wzorców umów kredytowych oraz projektowaniem procesu kredytowania.

Zapisy na szkolenie oraz więcej informacji na jego temat znajdziesz TUTAJ.

Umowa ubezpieczenia a kredyt we frankach szwajcarskich
Redakcja Publikacji Elektronicznych

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.