Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Polskich firm spór o wzór

14 stycznia 2021

Czy wydany przed rejestracją wzoru przemysłowego szafy katalog z projektami mebli potwierdza, że wzór ten nie jest nowy? Czy faktura za druk katalogów może świadczyć o tym, że wzór był wcześniej publicznie udostępniony? Na tego rodzaju pytania odpowiedział Sąd UE w wyroku rozstrzygającym spór między polskimi firmami meblarskimi, a sam wyrok stał się punktem wyjścia do pogłębionej analizy dotyczącej dowodów na publiczne udostępnienie wzoru przemysłowego wykluczające jego nowość lub indywidualny charakter.

Analizy tej podjął się prof. n. dr hab. Marcin Trzebiatowski w artykule:

Dowód na publiczne udostępnienie wzoru przemysłowego wykluczające jego nowość lub indywidualny charakter - uwagi na tle wyroku Sądu z 27.02.2020 r., T-159/19, Bog-Fran sp. z o.o. sp.k. przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Artykuł ten, opublikowany pierwotnie w najświeższym numerze Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, został właśnie udostępniony w programie LEX Prawo Europejskie.

Publiczne udostępnianie na tle prawa polskiego i prawa UE

Przed omówieniem wyroku autor zajmuje się analizą zagadnień:

  • publicznego udostępnienia jako głównej przeszkody w udzieleniu ochrony w dziedzinie wynalazczości - na tle prawa polskiego oraz
  • publicznego udostępnienia jako okoliczności uchylającej nowość i indywidualny charakter wzoru przemysłowego, na tle prawa unijnego, czyli unijnych regulacji prawnych, wytycznych EUIPO oraz zasad przyjmowanych w orzecznictwie sądów UE.

Wyrok w polskiej sprawie: krytyka i wnioski

Jeśli chodzi o sam wyrok Sądu UE, autor krytycznie odnosi się do wynikającego z niego rozstrzygnięcia, zwłaszcza w takim zakresie, w jakim wyrok przyznaje wartość dowodową wystawionej fakturze sprzedażowej.

Autor we wnioskach zastanawia się, na ile szerokie musi być dotarcie informacji o wzorze w przestrzeni publicznej, aby doszło do jego ujawnienia uchylającego nowość i/lub indywidualny charakter wzoru, a także jak ostatecznie – pod kątem publicznego udostępnienia – traktować obrót handlowy zamykający się w relacjach pomiędzy gospodarczo powiązanymi lub stale kooperującymi ze sobą podmiotami.

Zdaniem autora przedmiotowa sprawa powinna wywoływać pytanie, w szczególności, o ryzyko nadużyć w dziedzinie nie tylko wzorów, lecz w ogóle praw własności przemysłowej, w zakresie dowodów przedstawianych na potrzeby wykazania korzystnych dla siebie okoliczności rynkowych. Uważa on, że organy i sądy zarówno krajowe, jak też unijne, podchodzą zbyt liberalnie do dowodów przedkładanych na fakty dotyczące samych zainteresowanych, w tym zwłaszcza tych dowodów, które pochodzą wyłącznie od nich, tzn. zostały bezpośrednio przez nich wytworzone.

Polskich firm spór o wzór
Rafał Bujalski

Product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.