Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Unijne wytyczne dotyczące napływu wysiedleńców z Ukrainy

29 marca 2022

W ostatnim czasie Komisja Europejska opublikowała dwa dokumenty zawierające wytyczne dotyczące zarządzania granicami zewnętrznymi i tymczasowej ochrony wysiedleńców z Ukrainy w związku z agresją Rosji na to państwo. Ponieważ Polska jest państwem graniczącym z Ukrainą, do którego dociera też stamtąd najwięcej uciekinierów, są one szczególnie skierowane do naszego kraju.
Oba dokumenty zostały właśnie omówione w LEX Prawo Europejskie.

Zarządzanie granicami zewnętrznymi w celu ułatwienia przekraczania granicy między UE a Ukrainą

Pierwszym z dokumentów są opublikowane 4 marca wytyczne operacyjne dotyczące zarządzania granicami zewnętrznymi. Mają one mają stanowić pomoc dla państw członkowskich graniczących z Ukrainą, w tym Polski, w związku z sytuacją na zewnętrznych granicach UE spowodowaną rosyjską agresją na Ukrainę. Wytyczne koncentrują się na zapewnieniu skutecznego i wydajnego zarządzania przekraczaniem granic z Polską, Słowacją, Węgrami i Rumunią przez osoby uciekające z Ukrainy oraz uniknięciu zatorów komunikacyjnych na granicy i w jej pobliżu.

W szczególności wytyczne zawierają kompleksowy przegląd środków ułatwiających kontrole graniczne, dostępnych na mocy przepisów Schengen, przy jednoczesnym zapewnieniu koniecznego poziomu odpraw granicznych.

Tymczasowa ochrona wysiedleńców z Ukrainy

Drugim dokumentem są wytyczne operacyjne dotyczące wykonania decyzji wykonawczej Rady 2022/382 stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującej wprowadzeniem tymczasowej ochrony. Zostały one przygotowane w oparciu o niedawne pytania państw członkowskich dotyczące wykonywania tejże decyzji oraz dyrektywy 2001/55/WE w sprawie tymczasowej ochrony. W wytycznych Komisja określiła szereg przydatnych wskazówek skierowanych do państw członkowskich. Dotyczą one m.in. zakresu przepisów (osoby objęte/nieobjęte decyzją Rady, członkowie rodziny) oraz sposobu postępowania z dziećmi, w tym osobami małoletnimi pozbawionymi opieki. W wytycznych omówiono też kwestię prawa do swobodnego przemieszczania się między państwami członkowskimi, rejestrację i przekazywanie informacji.

Chcesz zapoznać się bliżej z wymienionymi wyżej wytycznymi? Kliknij w ten link:

Unijne wytyczne dotyczące napływu wysiedleńców z Ukrainy
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.