Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako nowy organ do walki z dłużnikami

20 listopada 2019

Dla przedsiębiorcy jednym z największych problemów prowadzenia działalności gospodarczej stanowią zatory płatnicze. Problem ten dotyka bowiem praktycznie wszystkich podmiotów, bez względu na to czy mówimy o jednoosobowej działalności gospodarczej czy też wielkiej firmie zatrudniającej tysiące osób.

W tym zakresie z propozycją rozwiązania tego problemu wyszedł ustawodawca, który poprzez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych zwanej potocznie „ustawą antyzatorową” do walki tej włączył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zadania UOKiK

Głównym zadaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie karanie przedsiębiorców. Urząd będzie zobowiązany wyciągać konsekwencje finansowe w stosunku do tych przedsiębiorców, którzy nie płacą kontrahentom na czas i wina ta zostanie im udowodniona jako umyślna. 

Na kim skoncentruje się uwaga Urzędu?

Urząd skoncentruje się wyłącznie na dużych podmiotach. Stąd też mali przedsiębiorcy nie płacący kontrahentom na czas nie mają czego się obawiać, przynajmniej ze strony Urzędu. Otóż UOKiK będzie mógł interweniować w przypadku "nadmiernych opóźnień", gdy suma zaległych świadczeń pieniężnych przedsiębiorcy w ciągu 3 kolejnych miesięcy wyniesie co najmniej 5 mln zł do 2021 r. i 2 mln zł w późniejszych latach.

Więcej na ten temat zobacz w: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako nowy organ do walki z dłużnikami.

Monika Kozłowska
product manager LEX Banki i Windykacje

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.