Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

COVID-19 – Co muszą wiedzieć pracownicy i pracodawcy? Obejrzyj nagrania z naszych szkoleń online!

23 czerwca 2020

Tarcze antykryzysowe wprowadziły zmiany w zakresie uprawnień pracowników oraz obowiązków pracodawców w czasie COVID-19. Paradoksalnie natomiast pandemia złagodziła zasady zatrudniania cudzoziemców. Obejrzyj nagrania z naszych bardzo popularnych szkoleń online, które omawiają te zmiany.

 

SĄ TO NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA:

Świadczenia na rzecz pracowników w czasach pandemii koronawirusa – szkolenie odbyło się 18.05.2020 r.

Tematyka szczególnych obowiązków pracodawców w związku z pandemią jest bardzo gorąca. Działy kadr i płac dwoją się i troją, aby wypełnić wszystkie obowiązki.
Szkolenie miało na celu szczegółowe omówienie naliczania i wypłaty świadczeń wypłacanych pracownikom w obliczu zagrożenia epidemicznego:

 • Świadczenia BHP podczas epidemii dla pracowników przychodzących do pracy i dla pracowników zdalnych
 • Epidemia a RODO
 • Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy w przypadku niezdolności do pracy, kwarantanny, izolacji
 • Wynagrodzenie przestojowe
 • Praca zdalna a koszty uzyskania przychodów
 • Abonamenty medyczne
 • Szkolenia online
 • Świadczenia z ZFŚS – nowe wysokości zwolnień podatkowych
 • Umundurowanie
 • Odszkodowania
 • Możliwość uzyskania dofinansowań do wynagrodzenia w ramach Tarczy antykryzysowej
 • Ulgi i dofinansowania składek ZUS
 • Przesunięcie terminu zapłaty zaliczek na podatek dochodowy

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może też polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy zdalnej. Praca zdalna to po prostu praca wykonywana na odległość. Pracownikowi należy się zatem jego zwykłe wynagrodzenie. W przypadku stawki godzinowej mogą być problemy z ustaleniem liczby godzin pracy.
Praca zdalna rodzi wiele pytań. Do najważniejszych z nich należą:

 • Czy wypłacać ekwiwalent za sprzęt pracownika używany do świadczenia pracy zdalnej?
 • Czy za okres pracy zdalnej przysługuje ryczałt samochodowy?
 • Jak liczyć przychód z tytułu używania samochodu służbowego w czasie pracy zdalnej?

Prawa i obowiązki zakładu pracy związane z COVID-19 – szkolenie odbyło się 9.06.2020 r.

Epidemia COVID-19 zmieniła naszą rzeczywistość – także prawną. Pojawiły się nowe regulacje, których wprowadzenie kilka miesięcy wcześniej byłoby niemożliwe. Dotychczasowe regulacje zmieniły zaś swoje zastosowanie. Wszystko to wywołuje określone skutki w zakresie prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS.
Podczas szkolenia zostały omówione nowe obowiązki, jakie zostały nałożone na pracodawcę w związku z epidemią COVID-19:

 • Rękawiczki i płyny do dezynfekcji jako obowiązkowe świadczenie na rzecz pracowników
 • Pozostałe środki ochrony indywidualnej
 • Zapewnienie odpowiedniej odległości stanowisk pracy
 • Organizacja stanowiska pracy
 • RODO i BHP podczas pracy zdalnej
 • Kontrola pracy zdalnej
 • Pomiar temperatury a RODO
 • Oświadczenia o spędzaniu czasu wolnego
 • Wyjazdy do klienta i inne podróże w czasie pandemii
 • Pracownicze konsekwencje kwarantanny
 • Zasiłek opiekuńczy (w tym dodatkowy) pobierany wyłącznie na dni robocze

Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców w czasie pandemii COVID-19 – szkolenie odbyło się 16.06.2020 r.

Zatrudnianie cudzoziemców nigdy nie było łatwe. Sprawdzenie legalności pobytu, załatwienie spraw urzędowych związanych z legalizacją pracy i okresowe przedłużanie uprawnień sprawiało wiele kłopotu pracodawcom. W czasie epidemii COVID-19 jest paradoksalnie znacznie łatwiej – zarówno legalność pobytu, jak i legalność pracy zostały przedłużone. W tarczy antykryzysowej 3.0 ustawodawca w końcu uregulował kwestie redukcji etatu cudzoziemca, czym zakończył kilkutygodniowy spór. Wciąż aktualne pozostają jednak problemy z rozliczaniem wynagrodzeń wypłacanych cudzoziemcom, w szczególności w zakresie opodatkowania umów cywilnoprawnych.
Przedmiotem szkolenia były następujące kwestie:

 • Kiedy zatrudnienie cudzoziemca jest legalne
 • Legalność pobytu: wiza, zezwolenie na pobyt, ruch bezwizowy
 • Legalność pracy: zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową, zezwolenia na pobytu i pracę, oświadczenia o zamiarze zatrudnienia
 • Identyfikator podatkowy cudzoziemca
 • Zgłaszanie pobytu cudzoziemców unijnych
 • Wydłużenie uprawnień pobytowych w czasie epidemii COVID-19
 • Wydłużenie uprawnień do wykonywania pracy w czasie epidemii COVID-19
 • Wydłużenie ważności dokumentów w czasie epidemii COVID-19
 • Redukcja etatu cudzoziemca – nowa regulacja tarczy 3.0
 • Rozliczanie stosunku pracy
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • Czy cudzoziemiec ma prawo do zerowego PIT
 • Rola certyfikatu rezydencji
COVID-19 – Co muszą wiedzieć pracownicy i pracodawcy? Obejrzyj nagrania z naszych szkoleń online!
Iwona Kaczorowska

Redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.