Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Uprawnienia studentów związane z rodzicielstwem w myśl ustawy 2.0

05 czerwca 2019

Przepisy ustawy 2.0 wprowadzają i zapewniają studentom nowe uprawnienia związane z rodzicielstwem tj. wprowadzono silniejszą ochronę studentek w ciąży oraz studentów będących rodzicami. Uprawnienia te zostały zapisane jako gwarancje ustawowe, a regulaminy studiów mogą precyzować sposób ich przyznawania. W przypadku występowania o te uprawnienia nie jest koniecznym stosowanie procedury przewidzianej dla decyzji administracyjnych.

Co ważne, aby studentka w ciąży lub student czy studentka będący rodzicem mogli korzystać z uprawnień jakie w tym zakresie wprowadza ustawa 2.0, koniecznym jest posiadanie przez nich statusu studenta. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna je i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania, gdyż w związku ze zmianą polegającą na odejściu od wydawania decyzji administracyjnych w przedmiocie przyjęcia na studia, to właśnie data złożenia ślubowania wyznacza datę nabycia ustawowych praw związanych z rodzicielstwem. 

Uprawnienia studentów związane z rodzicielstwem w myśl ustawy 2.0

Więcej na temat uprawnień studentów związanych z rodzicielstwem w komentarzu praktycznym>>>  

Jak stwierdza autorka komentarza - doktor nauk prawnych Agnieszka Bednarczyk-Płachta, ujęcie i wyodrębnianie na gruncie ustawy 2.0 uprawnień związanych z rodzicielstwem studentów jest godne podkreślenia i pochwały. Poprzednia ustawa, a także żadna z jej nowelizacji, a było ich blisko 40, nie odniosła się do tej kwestii sfery życia studentów.  

Laura Szypowska-Żywica

product manager LEX Akademia

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.