Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli w wakacje – konsekwencje epidemii koronawirusa

16 lipca 2020

Epidemia koronawirsua spowodowała, że niektóre samorządy decydują się na utrzymanie pracy przedszkoli również w okresie ferii letnich. W takiej sytuacji, organizacja zajęć w przedszkolu może powodować problemy natury technicznej, związanej przede wszystkim z koniecznością zapewnienia obsługi kadrowej.

Przedszkole jest placówką nieferyjną, tzn. taką która pracuje przez cały rok szkolny - za wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. W tym właśnie czasie nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi przedszkola korzystają - w większości przypadków z przysługującego im urlopu wypoczynkowego.

Problem z zapewnieniem obsady kadrowej w wakacje

Czasowe zawieszenie zajęć w przedszkolach z powodu COVID-19 spowodowało, że znaczna część samorządów skłania się obecnie do utrzymania pracy przedszkola również w okresie wakacji. Stanowi to odpowiedź na potrzeby rodziców uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego, którzy w wielu przypadkach, z różnych przyczyn nie będą korzystać z urlopu wypoczynkowego w okresie ferii letnich.

Z tego względu, mogą się więc pojawić problemy dyrektorów z zapewnieniem obsady kadrowej w okresie wakacyjnym a tym samym problemy z wykorzystaniem zaplanowanych już na lipiec i sierpień urlopów wypoczynkowych nauczycieli i pracowników przedszkola. Zadaniem dyrektora jest jednak zorganizowanie pracy w przedszkolu tak, aby zagwarantować uczniom możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego.

W LEX Prawo Oświatowe dostępny jest najnowszy poradnik autorstwa Agaty Piszko pt.: "Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli w wakacje – konsekwencje epidemii koronawirusa", który - krok po kroku, wskazuje sposoby postępowania w zakresie udzielania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej urlopu wypoczynkowego w sytuacji, gdy przedszkole lub oddział funkcjonuje w okresie wakacji, z uwzględnieniem:

  • planu urlopów nauczycieli,
  • możliwości zmiany terminu urlopu,
  • sytuacji odwołania nauczyciela z urlopu,
  • możliwości zatrudnienia innego nauczyciela na zastępstwo.
: Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli w wakacje – konsekwencje epidemii koronawirusa
Lidia Marciniak

product manager Oświata

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.