Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Usługi bankowe dla uchodźców z Ukrainy

22 marca 2022

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wezwał banki do przygotowania ofert usług bankowych dla uchodźców z Ukrainy. W komunikacie wyznaczył minimalne standardy, które mają reprezentować oferty produktowe. Jednocześnie organ nie sprecyzował sposobu realizacji zaleceń. Co powinna obejmować oferta i jak ją przygotować?

Komunikat z 4 marca 2022 r. wskazuje na 5 elementów, które muszą znaleźć się w ofertach dedykowanych dla uchodźców. Należą do nich:

  1. podstawowy rachunek płatniczy umożliwiający wpłaty i wypłaty środków zarówno w gotówce, jak i w formie transferów bezgotówkowych, w tym poleceń przelewu;
  2. instrument płatniczy (kartę płatniczą) umożliwiający inicjowanie transakcji płatniczych środkami na rachunku, w tym płatności przy użyciu terminali POS i wypłaty z bankomatów;
  3. całkowite zwolnienie z opłat, w tym za prowadzenie rachunku czy wydanie lub używanie instrumentu płatniczego;
  4. dokumentacja umowną w polskiej, ukraińskiej, angielskiej i rosyjskiej wersji językowej;
  5. spełnienie wymagań silnego uwierzytelniania klienta.

Przyjrzyjmy się części z nich.

Wersje językowe dokumentacji umownej

Kwestią oczywistą jest zapewnienie klientom dokumentacji w wersji polskiej, ukraińskiej, angielskiej i rosyjskiej. Niemniej jednak UKNF zapomniał o jednej istotnej kwestii, o której przypomina Michał Nowakowski. Przepisy prawa bankowego wymagają również dostarczenia nagrania audio, nagrania wizualnego treści w języku migowym, wydruku w alfabecie Braille'a lub wydruku z wielkością czcionki wygodną do czytania w terminie 7 dni od zgłoszenia takiej potrzeby przez klienta. Autor wskazuje również, że informacje ogłaszane przez bank (art. 111 ust. 1 prawa bankowego) w miejscu wykonywania czynności, powinny być dostępne w ww. językach.

Silne uwierzytelnianie - to znaczy jakie?

UKNF wskazał na obowiązek spełnienia wymagań silnego uwierzytelniania klienta. Ustawa o usługach płatniczych w art. 2 pkt 26aa przewiduje obowiązek zastosowania co najmniej 2 elementów należących do kategorii:

  • wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie użytkownik (hasło, PIN),
  • posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie użytkownik (odpowiednio zarejestrowany smartfon),
  • cechy charakterystyczne użytkownika (np. biometria behawioralna).

Za przykład posłużyć może również autoryzacja SMS, którą akceptuje m.in. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

Szerzej na ten temat pisze Michał Nowakowski w nowym komentarzu praktycznym "Oferta produktów bankowych dla obywateli Ukrainy". Znajdziesz go w LEX Banki.

Usługi bankowe dla uchodźców z Ukrainy
Julia Magulska

Redakcja Publikacji Elektronicznych

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.