Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Od 1 września nowe plany sieci szkół publicznych

30 maja 2019

1 września uchwały podjęte na podstawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe utracą moc obowiązującą. Z tego względu gminy są zobowiązane do ustalenia, nowych planów sieci od 1.09.2019 r. w oparciu o znowelizowane zapisy ustawy - Prawo oświatowe. Obowiązek ten dotyczy również powiatów w zakresie planów sieci szkół ponadpodstawowych.

Rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych (z wyjątkiem szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy.) Reforma oświaty zobligowała organy stanowiące gmin i powiatów do podjęcia uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół na terenie danej j.s.t. do nowego ustroju szkolnego. Podjęte uchwały określają sieć szkół w okresie przejściowym – tj. od 1.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

Uchwały te tracą jednak moc z dniem 31.08.2019 r., w związku z tym rady gminy i rady powiatu mają obowiązek ustalenia od 1.09.2019 r. nowych planów sieci na swoim obszarze.

Zapraszam do zapoznania się z najnowszym wzorem procedury Agaty Piszko pt. Ustalanie planu sieci szkół publicznych od 1 września 2019 r., w którym zostały omówione etapy podejmowania uchwały – od opracowania projektu do jej podjęcia. W procedurze znajdują się również wzory uchwał oraz kluczowe terminy.

Lidia Marciniak

product manager Oświata

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

 

 

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.