Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Ustawa covidowa bez tajemnic: dodatki do wynagrodzeń, klauzula dobrego samarytanina i zatrudnianie lekarzy spoza UE

18 grudnia 2020

29 listopada równocześnie weszły w życie tzw. ustawa covidowa (ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19) oraz jej nowelizacja.. Dowiedz się jakie zmiany wprowadzają z nowych komentarzy dostępnych w LEX Ochrona Zdrowia!

Wspomniane przepisy wywołały niemałe kontrowersje w środowisku medycznym, m.in. za sprawą dodatków dla personelu zajmującego się pacjentami z koronawirusem. Ustawa wprowadza ponadto ważne zmiany związane m.in. z uproszczeniem zasad zatrudniania lekarzy spoza UE czy częściowym wyłączeniem odpowiedzialności lekarzy za błąd popełniony w czasie epidemii. Na czym dokładnie te zmiany polegają? W jaki sposób wpłyną one na działalność podmiotów leczniczych oraz zatrudnionego w nich personelu? Odpowiedzi znajdziesz w naszych nowych oraz zaktualizowanych komentarzach praktycznych!

Dodatki do wynagrodzeń dla personelu medycznego

Kontrowersje związane z zasadami przyznawania dodatku do wynagrodzenia dla osób zajmujących się osobami z COVID-19 były główną przyczyną odłożenia w czasie publikacji ustawy covidowej (nowelizacja znacząco zawęziła krąg podmiotów uprawnionych). Komu przysługuje wspomniany dodatek? W jakiej kwocie? Jakie działania należy podjąć aby otrzymać wspomniane środki? Nowy komentarz: Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego walczącego z COVID-19 wyjaśnia te wątpliwości!

Ułatwienia w zatrudnianiu lekarzy spoza UE

Ustawa COVID-owa przewiduje możliwość wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty osobie, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium Unii Europejskiej, oraz przyznania jej prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą. Szczegóły w zaktualizowanym komentarzu praktycznym: Zasady zatrudniania w placówce medycznej lekarzy spoza UE

Skierowanie do walki z koronawirusem

Inna istotna zmiana dotyczy możliwości kierowania przez wojewodę personelu medycznego do walki z epidemią. O kogo został rozszerzony krąg podmiotów, które mogą otrzymać decyzję (a kto jest nie może zostać skierowany)? Jaką rolę w procesie odgrywać pełnią samorządy zawodów medycznych? Wyjaśnienie w naszym zaktualizowanym komentarzu praktycznym Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Inne ważne zmiany w ustawie covidowej

Wydłużenie terminu realizacji recepty na leki, które są obecnie nieodstępne, wzmocnienie kompetencji wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego m.in. przez powierzenie mu rozstrzygania sporów dotyczących przyjęcia do szpitala osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego czy wyłączenie z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii personelu medycznego walczącego z COVID-19, to tylko niektóre zmiany jakie wprowadza tzw. ustawa covidowa. Dowiedz się więcej z naszym nowym komentarzem praktycznym: Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym związanym z COVID-19

Ustawa covidowa bez tajemnic: dodatki do wynagrodzeń, klauzula dobrego samarytanina i zatrudnianie lekarzy spoza UE
Norbert Bonin

Product manager LEX Medica oraz LEX Ochrona Zdrowia

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.