Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak ustawa o funkcjonowaniu ochrony zdrowia w związku z COVID-19 wpłynie na podmioty lecznicze?

08 września 2020

Wchodząca w życie z początkiem września ustawa o funkcjonowaniu ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu wprowadza szereg ważnych dla funkcjonowania placówek medycznych zmian. Dotyczą one kształcenia kadr medycznych, organizacji i funkcjonowania NFZ, informatyzacji ochrony zdrowia czy dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

Wspomniana ustawa stanowi kolejną (po specustawie koronawirusowej oraz tarczach antykryzysowych) regulację, której celem jest dostosowanie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej do wyzwań wynikających ze stanu epidemii. Z uwagi ilość oraz różny zakres tematyczny wspomnianych zmian, najważniejsze regulacje zostały kompleksowe omówione w ramach serii komentarzy praktycznych! A czego one dotyczą?

Jak pionizacja NFZ wpłynie na funkcjonowanie placówek medycznych?

W ramach publikacji Ustawa o funkcjonowaniu ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID - zmiany dotyczące kompetencji NFZ w relacjach ze świadczeniodawcami nasz ekspert udziela odpowiedzi na takie pytania:

 • w jaki sposób rozszerzono uprawnienia Prezesa NFZ w zakresie decydowania o kształcie sieci szpitali oraz kontraktowaniu i rozliczaniu świadczeń
 • jak zmieniło się postępowanie przy rozpatrywaniu odwołań dotyczących rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń
 • czego dotyczą zmiany w zakresie zapłaty za świadczenia wykonane ponad limit wynikający z zawartej umowy (tzw. nadwykonania).
 • jakie modyfikacje wprowadzono w wynagradzaniu za świadczenia udzielone w stanie nagłym przez podmioty nieposiadające umowy z NFZ
 • na czym polega możliwość zmiany okresu rozliczeniowego w przypadku świadczeń udzielanych przez pomioty zakwalifikowane do tzw. sieci szpitali
 • czego dotyczą ułatwienia w prowadzeniu list oczekujących?

Informatyzacja podmiotów leczniczych w czasie pandemii

Z kolei komentarz Wpływ ustawy o funkcjonowaniu ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 na świadczeniodawców - informatyzacja ochrony zdrowia przybliża zmiany wprowadzone ustawą dotyczące takich kwestii jak:

 • jakie istotne z punktu widzenia lekarza zmiany w procedurze importu docelowego produktów leczniczychwprowadza nowa ustawa (m.in. w związku z elektronizacją obiegu zapotrzebowania pomiędzy lekarzem je wystawiającym a konsultantem)?
 • jakie obowiązki ciążą na świadczeniodawcy w związku zdigitalizacją dokumentacji medycznej
 • jakie zmiany w możliwości dofinansowania przez NFZ procesu informatyzacji podmiotów leczniczych wprowadza ustawa?
 • w jaki sposób poszerzono kanały komunikacji, przy użyciu których pacjent może otrzymać informację o e-recepcie i e-skierowaniu

Inne przejściowe zmiany z punktu widzenia placówek medycznych

Ostatni z serii trzech komentarzy: Wpływ ustawy o funkcjonowaniu ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 na świadczeniodawców - regulacje przejściowe na okres pandemii odpowiada na takie pytania związane ze zmianami w prawie jak:

 • na czym polega możliwość zakontraktowania przez NFZ świadczeń zdrowotnych udzielanych na odległość?
 • o kogo rozszerzono krąg osób uprawnionych do pobierania wymazów w związku z COVID?
 • jak ograniczony został obowiązek stosowania SMPT (systemu monitorowania programów lekowych)?
 • w jaki sposób zwiększono dostępność do świadczeń psychologicznych dla osób dorosłych w czasie pandemii?
Jak ustawa o funkcjonowaniu ochrony zdrowia w związku z COVID-19 wpłynie na podmioty lecznicze?
Norbert Bonin

Product manager LEX Ochrona Zdrowia oraz LEX Medica

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.