Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Ustawa o jakości w ochronie zdrowia – co czeka szpitale?

18 sierpnia 2021

Pod koniec lipca światło dzienne ujrzał projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Wspomniana ustawa kładzie nacisk na poprawę jakości opieki nad pacjentem, szersze udostępnianie przez placówki medyczne informacji o efektach ich pracy czy wprowadzenie obligatoryjnego systemu raportowania zdarzeń niepożądanych. W efekcie wspomniane zmiany nakładają na szpitale szereg nowych obowiązków sprawozdawczych oraz zwiększają kompetencje NFZ względem szpitali.

Jak projekt wpłynie na obowiązki szpitali?

Wśród najważniejszych modyfikacji jakie zakłada ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta warto wskazać m.in. na:

  • Uzyskanie autoryzacji NFZ jako warunek uzyskania przez szpital finansowania ze środków publicznych (posiadanie autoryzacji będzie też warunkowało uczestnictwo placówki w nowej sieci szpitali).
  • Zmiana w zasadach otrzymania akredytacji dla placówek ochrony zdrowia (CMJ jako podmiot udzielający akredytacji zostanie zastąpiony przez NFZ, wydłużony zostanie okres na jaki przyznawana jest akredytacja oraz pojawią się dodatkowe wymagania jakie musi spełnić placówka)
  • Obowiązek prowadzenia przez szpitale wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa na który składają się m.in. obowiązek monitorowania i raportowania zdarzeń niepożądanych, identyfikacji i zarządzania ryzykiem, opracowywanie corocznie raportu jakości oraz standardowych procedur postępowania (SOP)
  • Nowe regulacje w zakresie stosowania monitoringu w szpitalu oraz opasek identyfikacyjnych dla pacjentów
  • Ponadto ustawa przewiduje ważne zmiany w zakresie prowadzenia rejestrów medycznych oraz zasad ich tworzenia i finansowania czy wprowadza pozasądowy system rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w skutek zdarzeń medycznych, który będzie obsługiwany przez Rzecznika Praw Pacjenta (system ten zastąpi dotychczasowy model bazujący na wojewódzkich komisjach).

Nowe publikacje w LEX analizują projekt ustawy o jakości!

Wspomniane założenia ewidentnie wskazują na jedno: szpitale jak nigdy dotąd będą musiały położyć nacisk na kompleksową opiekę nad pacjentem oraz raportowania uzyskiwanych wyników. Mając na względzie przybliżenie najważniejszych zmian jakie wprowadzi wspomniana ustawa oraz omówienie obowiązków jakie po stronie placówek medycznych będzie ona generować, zachęcamy do zapoznania się z nowym komentarzem praktycznym dostępnym w LEX

W ramach publikacji bierzemy pod lupę najważniejsze elementy jakie składają się na tworzony system jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta oraz analizujemy jakie obowiązki po stronie kadry zarządzającej placówką oraz zatrudnionego w niej personelu generuje ustawa o jakości

KOMENTARZ PRAKTYCZNY DOSTĘPNY TUTAJ

Ustawa o jakości w ochronie zdrowia – co czeka szpitale?
Norbert Bonin

Product manager LEX Ochrona Zdrowia/LEX Medica

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.