Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Utrata dopłaty do kredytu 2%

09 listopada 2023

Program bezpieczny kredyt 2% stanowi odpowiedź na problemy mieszkaniowe młodego pokolenia. Kredyt o stałej stopie procentowej gwarantowanej poprzez dopłaty obwarowany jest jednak szeregiem ustawowych sankcji. Za postępowanie wbrew ustawie kredytobiorcy może grozić zwrot części, a w skrajnych sytuacjach nawet całości, otrzymanej dopłaty.

26 maja 2022 r. weszła w życie ustawa o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%. Dzięki ustawie o kredycie mieszkaniowym kredytobiorcy po spełnieniu szeregu warunków mają prawo do ubiegania się o wsparcie ze środków budżetu państwa w związku z planowanym nabyciem lub budową lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Rodzinny kredyt mieszkaniowy oraz bezpieczny kredyt 2% mogą zostać udzielone kredytobiorcy prowadzącemu gospodarstwo domowe na terytorium Polski albo poza nim (pod pewnymi warunkami - m.in. posiadania obywatelstwa polskiego) oraz jeśli nie jest ani nigdy nie był stroną umowy kredytu hipotecznego, zawartej w przeciągu 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ten kredyt. Ustawodawca chce w ten sposób wyjść naprzeciw stale rosnącym potrzebom mieszkaniowym młodego pokolenia, które do tej pory nie nabyło prawa własności do nieruchomości, a ze względu na koniunkturę gospodarczą nie jest w stanie tego osiągnąć bez istotnego uszczerbku na jakości życia.

Kiedy istnieje ryzyko utraty dopłaty do bezpiecznego kredytu 2%?

Generalnie należy przyjąć, że większość przypadków utraty dopłaty gwarantowanej przez program uzależnionych jest od określonych działań kredytobiorcy. Ustawodawca położył mniejszy akcent na utratę tegoż uprawnienia na skutek zaniechania Zgodnie z założeniami ustawy, kredyt ma posłużyć do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Oznacza to, że nieruchomość nie może być wykorzystywana przez kredytobiorcę jako aktywa przynoszące zysk - w postaci czynszu najmu czy też miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Podobnie jest w przypadku zbycia nieruchomości co do której odnosi się dopłata, jak również nabycia innej nieruchomości przez kredytobiorcę. Nieco odrębnie klaruje się ta kwestia w przypadku zmiany zasad kredytowania - tu w szczególności mowa o zmianie formy oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne. Z kolei kompletnie odmiennym przypadkiem utraty dopłaty do kredytu jest skazanie kredytobiorcy prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z art. 297 § 1 lub 2 Kodeksu karnego- czyli przestępstwo wyłudzenia kredytu.

Jakie są konsekwencje utraty uprawnienia do dopłaty z programu?

Jak łatwo się domyślić, konsekwencjami utraty przysługującego uprawnienia do dopłaty do kredytu będzie obowiązek zwrotu dopłaty lub jego części. Pierwszy rodzaj sankcji jest rzadszy, występuje tylko dla dwóch przypadków - prawomocnego skazania kredytobiorcy za wyłudzenie kredytu oraz nierozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa domowego w danej nieruchomości. W pozostałych przypadkach, dla których spełniona jest możliwość utraty dopłaty ma miejsce zastosowanie sankcji zwrotu części dopłat, które otrzymał po utracie tego uprawnienia.

Zapraszam do zapoznania się z najnowszym komentarzem praktycznym opublikowanym w LEX Banki w którym nasz ekspert Krzysztof Schulz, szczegółowo objaśnia ustawowe przypadki, po zaistnieniu których kredytobiorca traci prawo do dopłat z programu kredyt 2 proc.

Podział majątku wspólnego małżonków

Filip Taraszkiewicz

Redakcja Publikacji Elektronicznych