Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co zrobić w razie utraty kasy fiskalnej i dokumentów?

25 lipca 2019

Zgubienie kasy fiskalnej może przysporzyć przedsiębiorcy wielu kłopotów – zarówno, gdy nastąpi w wyniku kradzieży, jak i w innych okolicznościach. Co można i należy zrobić w przypadku utraty kasy oraz dokumentów?  

Jakie obowiązki ciążą na podatniku?

Obowiązki związane z utratą kasy rejestrującej, jak również z odzyskaniem utraconej kasy rejestrującej omawia procedura pt. Utrata kasy rejestrującej.

Gdy kasa zostanie skradziona

W przypadku kradzieży na podatniku ciążą dodatkowe obowiązki, a mianowicie musi:

  • jak najszybciej powiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego oraz
  • dołączyć potwierdzenie zgłoszenia kradzieży wydane przez organy ścigania.

Gdy utracona kasa zostanie odzyskana

Zdarza się, że utracona kasa została przez podatnika odzyskana. Przepisy określają wówczas ciążące nań obowiązki.

Jeżeli podatnik odzyska kasę utraconą w wyniku kradzieży, to musi:

  • jak najszybciej powiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego oraz
  • poddać ją – przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji – obowiązkowemu przeglądowi technicznemu (ponownie można stosować kasę nie wcześniej niż następnego dnia po dokonaniu tego przeglądu).

Jeśli podatnik zrezygnuje z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu odzyskanej kasy, utraconej w wyniku kradzieży, to musi podjąć takie same działania jak w przypadku jej zamknięcia.  

Sprawdź:

Czy wiesz jakie czynności i od kiedy należy ewidencjonować na kasie fiskalnej on-line?

Jaki jest moment ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej on-line?

Przeczytaj także:

Utrata ulgi na zakup kasy fiskalnej – nowe przepisy od maja 2019 r.

Od lipca nie można już kupować zwykłych kas fiskalnych

Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.