Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Utrata ulgi na zakup kasy fiskalnej – nowe przepisy od maja 2019 r.

17 lipca 2019

Utrata prawa do ulgi na zakup kasy rejestrującej to jedna z kar, jakie grożą za nieterminowe rozpoczęcie ewidencjonowania. Przedsiębiorca powinien mieć na względzie, że w niektórych sytuacjach może utracić prawo do ulgi na zakup kasy.

Kiedy jest to możliwe?

Katalog przypadków, w których podatnicy tracą prawo do ulgi na zakup kas i stają się obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup kas fiskalnych, jest zróżnicowany – w zależności od tego:

  • czy chodzi o podatników, którzy skorzystali z ulgi na zakup kas w stosunku do kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii zakupionych przed 1.05.2019 r.,
  • czy też o podatników, którzy skorzystali z ulgi na zakup kas on-line zakupionych od 1.05.2019 r.

Obowiązek zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej

Przesłanki wystąpienia obowiązku zwrotu ulgi na zakup kas mają charakter zamknięty, tj. zdarzenia inne niż wymienione w przepisach nie mogą skutkować wystąpieniem takiego obowiązku. Powodem utraty ulgi na zakup kasy fiskalnej nie może być przykładowo brak klientów.

Dodatkowa przesłanka  

Warto także pamiętać, że obowiązek zwrotu ulgi na zakup kas może wystąpić tylko na skutek zdarzeń, które wystąpiły w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania. Po upływie tego okresu obowiązek zwrotu ulgi na zakup kas nie może wystąpić. Bieg tego 3-letniego terminu rozpoczyna dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży. Bez znaczenia pozostaje przykładowo dzień skorzystania z ulgi na zakup kas, tj. złożenie deklaracji z odliczoną kwotą ulgi czy otrzymanie zwrotu kwoty ulgi na rachunek bankowy.  

Jak ustalić czy podatnik utracił prawo do ulgi na zakup kasy?  

Z pomocą procedury pt. Utrata prawa do ulgi na zakup kasy rejestrującej łatwo ustalić czy podatnik utracił prawo do ulgi na zakup kasy rejestrującej i czy jest zobowiązany do zwrotu uzyskanej ulgi.  

Sprawdź:

Czy wiesz jakie czynności i od kiedy należy ewidencjonować na kasie fiskalnej on-line?

Jaki jest moment ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej on-line?

Przeczytaj także:

Od lipca nie można już kupować zwykłych kas fiskalnych

Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.